Министарство одбране Републике Србије
 

Прилог издвајамо

 

Период: 01.01.2016 - 24.04.2024

Категорија: Прилог издвајамо

Укупан број записа: 28

02 Јун 2016
02.06.2016
 
Анђу Грубишић, главну сестру Клинике за хематологију ВМА затекли смо у послу. Поздравила нас је пријатним, дискретним осмехом и срдачним стиском руке, а онда сигурним кораком повела до њене собе. Собе у ...
 
16 Мај 2016
16.05.2016
 
Тридесетчетворогодишњи Срђан Ристић, војник крагујевачког другог складишног батаљона Централне логистичке базе, има посебан дар који тренери називају – издржљивост у снази. Има намеру да га искористи у дисциплини „подизање трупа са ...
 
13 Апр 2016
13.04.2016
 
Дру­го­ва­ње с челич­ном грдо­си­јом тешком гото­во 42 тоне запо­чео је пре 16 годи­на на Вој­ној ака­де­ми­ји, а за то вре­ме спо­знао је све њене тај­не и до савр­шен­ства овла­дао моћ­ном „осам­де­сет­че­твор­ком”. Као коман­дир тен­ков­ске поса­де и капи­тен еки­пе Вој­ске Срби­је уче­ство­вао је на два ...
 
16 Мар 2016
16.03.2016
 
За при­пад­ни­ке Првог топов­ско-хау­бич­ког арти­ље­риј­ског диви­зи­о­на 152 mm нема тајни у пла­ни­ра­њу, при­пре­ми и извр­ше­њу артиљериј­ске ватре­не подр­шке током обезбеђења бор­бе­них деј­ста­ва. То потвр­ђу­ју мно­го­број­на лого­ро­ва­ња, вежбе и одлич­но изведе­на боје­ва гађа­ња. Реч­ју, они су у пот­пу­но­сти оспо­со­бље­ни за ...
 
25 Феб 2016
25.02.2016
 

 Није уреду рећи: „Није то мој посао, нити моја ствар”, или „не тиче ме се”, онда кад треба помоћи човеку. То је света дужност сваког грађанина, носио униформу или не, каже припадник Војне полиције, саобраћајац, који је ...