Министарство одбране Републике Србије
 
15.04.2016.

Измена интерног конкурсаГенералштаб Војске Србије Управа за људске ресурсе (Ј-1)
 
ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
 
 
У конкурсу за пријем на службу у Војску Србије на неодређено време у својству војних службеника и намештеника, објављеном у магазину „Одбрана" број 219 од 01. новембра 2014. године, део конкурса који се односи на формацијска места на редном броју 24, 25, 26, 27 и 35 конкурса, мења се и гласи:
 
„лица која конкуришу за формацијска места возача морају да имају одговарајући степен стручне спреме и да поседују возачку дозвоку у складу са Упутством за унутрашњу организацију и рад:
 
- за формацијска места под редним бројем: 24, 25, 26, 27 и 35 конкурса - „Б" и „Ц" категорије".