Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.04.2016.

Izmena internog konkursaGeneralštab Vojske Srbije Uprava za ljudske resurse (J-1)
 
OBJAVLjUJE

IZMENU INTERNOG KONKURSA
 
 
U konkursu za prijem na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme u svojstvu vojnih službenika i nameštenika, objavljenom u magazinu „Odbrana" broj 219 od 01. novembra 2014. godine, deo konkursa koji se odnosi na formacijska mesta na rednom broju 24, 25, 26, 27 i 35 konkursa, menja se i glasi:
 
„lica koja konkurišu za formacijska mesta vozača moraju da imaju odgovarajući stepen stručne spreme i da poseduju vozačku dozvoku u skladu sa Uputstvom za unutrašnju organizaciju i rad:
 
- za formacijska mesta pod rednim brojem: 24, 25, 26, 27 i 35 konkursa - „B" i „C" kategorije".