Министарство одбране Републике Србије
 
13.04.2016.

Одржан 35. састанак MAG у ТираниОдржан 35. састанак МАГ у ТираниДелегација Републике Србије, коју је предводио генерал-мајор Слађан Ђорђевић, в.д помоћника министра за политику одбране, учествовала је на 35. састанку Мултинационалне саветодавне групе Центра за безбедносну сарадњу – ~RACVIAC~, који је одржан у Тирани.

На састанку је представљен извештај директора ~RACVIAC~ о активностима Центра реализованих током 2015. године. Закључено је да је програм ~RACVIAC~ у потпуности био усклађен са потребама држава чланица, као и да је успешно извршено дугорочно планирање активности које обезбеђује неопходни континуитет у раду ~RACVIAC~.

Национални представници су на састанку дискутовали о програму ове организације за 2016. годину, пројекцији прогама за 2017. годину, финансијским питањима која подразумевају преглед оперативног дела Буџета ~RACVIAC~, реализацију програмских активности и директне контрибуције за њихову реализацију.

Одржан 35. састанак МАГ у ТираниГенерал-мајор Ђорђевић је истакао да Република Србија, као стална чланица Центра за безбедносну сарадњу – ~RACVIAC~, учествује и планира да се ангажује у реализацији битних активности ~RACVIAC~. Он је нагласио да је у претходном периоду постигнута изузетна стабилност и видљивост рада ~RACVIAC~, чиме је нови директор Центра, амбасадор Хајдар Берк, испунио дужности предвиђене Споразумом о ~RACVIAC~. Изнето је очекивање да ће се и у наредном периоду задржати висок степен одговорности Секретаријата и новог директора ~RACVIAC~ и у том смислу Република Србија је изразила пуну подршку његовом даљем раду.

Сталне чланице Центра за безбедносну сарадњу - ~RACVIAC~ су : Србија, Румунија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Турска и Македонија.