Министарство одбране Републике Србије
 
06.03.2015.

Представљен Нацрт Закона о производњи и промету наоружања и војне опремеПредстављен Нацрт Закона о  производњи и промету наоружања и војне опремеУ јавној расправи о Нацрту Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме, која је одржана данас у Привредној комори Србије, представљене су кључне новине предложених законских решења.

Представници више министарстава, привредних субјеката који се баве производњом наоружања и војне опреме, синдикалних организација, стручне јавности и друге заинтересоване стране имали су прилику да изнесу критички осврт на предложена решења и дају допринос у уређењу ове области.

Дискусију је обележио конструктивни дијалог ради унапређења регулативе у сектору одбрамбене индустрије и помоћи да се превазиђу актуелни проблеми који оптерећују пословање произвођача наоружања и војне опреме.

Расправа је била прилика да се још једном пошаље јасан сигнал свим заинтересованим странама да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије за стварање модерног и одрживог нормативно-правног оквира.

Нови закон има за циљ контролу и унапређење области производње и промета наоружања и војне опреме ради остваривања и заштите одбрамбених, безбедносних, економских и спољнополитичких интереса Републике Србије, њеног међународног кредибилитета и интегритета, истакнуто је у расправи.

Представљен Нацрт Закона о  производњи и промету наоружања и војне опремеГлавни разлози за доношење новог закона су успостављање интегралног правног оквира који обезбеђује стабилан контролни механизам у области производње и промета наоружања и војне опреме, потпуније дефинисање појмова и њихову једнозначност у свим прописима из предметне области, усклађивање са регулативом УН, ЕУ и другим међународним споразумима и конвенцијама и стварање флексибилнијег оквира за учешће страног капитала у структури власништва.

Кључне новине у Нацрту закона: даје се могућност страном правном лицу да буде већински власник привредног друштва регистрованог за производњу наоружања и војне опреме, Република Србија, у случају приватизације произвођача наоружања и војне опреме од стратешког интереса за систем националне безбедности, задржава контролни пакет акција, дефинисан је правни оквир за очување капацитета – технологија, специјалне опреме и алата за производњу наоружања и војне опреме, важење дозволе за производњу НВО је ограничено роком до 5 година, успостављање контроле над коришћењем интелектуалне својине кроз механизам ројалити права и јачање улоге војне контроле квалитета.

Предложеним законским решењима ствара се амбијент за јачање технолошке и индустријске базе Републике Србије у области одбрамбених технологија и иницира потреба за освајањем савремених и софистицираних технологија.

На конкретном примеру сарадње Министарства одбране и Привредне коморе Србије, још једном је потврђена добра и успешна координација на реализацији активности од заједничког интереса. Ово представља подстрек за учешће у новим сличним подухватима, тим пре, што на нивоу Коморе активну улогу има Групација произвођача наоружања и војне опреме која делује у оквиру Удружења за металску, електро индустрију, руднике метала и металургију, чијим ангажовањем се очекује у наредном период проширење сарадње са земљама бивше Југославије у области производње наоружања и војне опреме јер, производи српске одбрамбене индустрије представљају респектабилан извозни потенцијал.

Представљен Нацрт Закона о  производњи и промету наоружања и војне опремеНацрт Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме припремило је Министарство одбране, у складу са својим надлежностима.

У току рада на припреми и изради Нацрта закона активну улогу је имало Заједничко тело за праћење и унапређење прописа из области производње, промета, увоза и извоза контролисане робе, конституисано почетком 2013. године од представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства одбране, Министарства финансија и Безбедносно-информативне агенције. Низ корисних сугестија и предлога дали су и представници руководства и синдикалних организација из привредних друштава одбрамбене индустрије Србије.

Јавна расправа о Нацрту закона се одржава у периоду од 2. до 23. марта 2015. године према Програму јавне расправе који је усвојио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије.