Министарство одбране Републике Србије
 
21.06.2013.

Заједничка анализа спровођења мера за изградњу интегритета у МО и ВС са експертским тимом НАТОУ оквиру учешћа Министарства одбране и Војске Србије у НАТО Иницијативи за изградњу интегритета и снижење нивоа корупције у области одбране, преузета је обавеза редовне заједничке анализе спровођења мера препоручених у Извештају о самопроцени, који је усаглашен и објављен на Интернет презентацији Министарства одбране у новембру 2012. године. Анализа се врши на шестомесечном и годишњем нивоу.

Извршавајући преузету обавезу, Министарство одбране израдило је Извештај о спровођењу мера за изградњу интегритета у МО и ВС у периоду од 01. новембра 2012. до 01. јуна 2013. године и доставило га Међународном секретаријату НАТО. Након достављања извештаја, у Београду је одржан састанак помоћника министра за политику одбране Мирослава Јовановића са експертским тимом Међународног секретаријата НАТО који је предводио др Алберто Бин, директор Дирекције за интеграције, партнерства и сарадњу ~(IPCTS)~ у Сектору за политичке послове и безбедносну политику ~(PASP)~.

Извештај је обухватао шест тематских целина: сарадња МО и ВС са представницима НАТО на пројектима везаним за изградњу интегритета и борбу против корупције у области одбране, сарадња МО и ВС са организацијом „Међународна транспарентност“, утицај постојеће законске регулативе на изградњу интегритета у систему одбране Републике Србије, остале активности МО и ВС које су допринеле изградњи интегритета у систему одбране, анализа проблема у изградњи интегритета, као и дефинисање будућих задатака.

Експерти НАТО су закључили да достигнути ниво сарадње Министараства одбране Републике Србије са НАТО Програмом за изградњу интегритета у области одбране може служити као пример другим учесницама Прилагођеног програма НАТО за изградњу интегритета у југоисточној Европи. На састанку је исказано обострано интересовање за организовање програма обуке у Србији на којима би били оспособљавани будући едукатори из састава МО и ВС, као и за успостављање регионалне мреже експерата за изградњу интегритета и борбу против корупције из земаља југоисточне Европе. Садржај шестомесечног извештаја у целини ће бити објављен на Интернет презентацији Министарства одбране (на српском и енглеском језику), по завршетку усаглашавања са НАТО страном.