Министарство одбране Републике Србије
 

Оквирни документАнекс документа М-1(94)2 донет од стране шефова држава и влада на заседању Северноатлантског савета и Северноатлантског савета за сарадњу, Штаб НАТО, Брисел - 10-11. јануар 1994. године

1. На основу позива упућеног од стране НАТО шефова држава и влада са састанка 10-11. јануара 1994. године, државе чланице Северноатлантског савеза и друге државе потписнице овог документа решене да продубе своје политичке и војне везе и да допринесу даљем јачању безбедности унутар евроатлантског региона, овим успостављају, у оквиру Северноатлантског савета за сарадњу, Партнерство за мир.

2. Ово партнерство је успостављено као израз заједничког убеђења да се стабилност и безбедност у евроатлантском подручју могу постићи једино путем сарадње и заједничке акције. Заштита и промоција основних слобода и људских права, очување слободе, закона и мира кроз демократију су заједничке вредности елементарне за ово партнерство. 
Придруживањем Партнерству, државе чланице НАТО и друге државе потписнице овог документа подсећају да су привржени заштити демократских друштава, њихових слобода од угрожавања и присиле и поштовања начела међународног права.
Оне поново потврђују своју приврженост да доследно испуњавању све обавезе из Повеље УН и начела Универзалне декларације о људским правима, посебно да ће се уздржавати од претњи употребом силе против територијалног интегритета и политичке независности било које државе, да ће поштовати постојеће границе и да ће несугласице решавати мирним средствима. Они такође поново потврђују своју оданост Завршном документу из Хелсинкија, свим наредним документима ОЕБС-а и испуњавању преузетих обавеза у сфери разоружања и контроле наоружања.

3. Друге државе - потписнице овог документа - ће сарађивати са Организацијом северноатлантског уговора у испуњењу следећих циљева:

а. омогућавање транспарентности у националним процесима планирања одбране и буџетирању;
б. обезбеђење демократске контроле одбрамбених снага;
ц. одржавање способности и готовости за допринос, у складу са уставним одредбама, операцијама под окриљем УН и/или у одговорности ОЕБС-а;
д. развој кооперативних војних односа са НАТО, са сврхом заједничких планирања, обуке и вежби, да би ојачали сопствену способност да преузму мисије одржавања мира, трагања и спашавања, хуманитарних операција и других које накнадно могу бити усаглашене.
е. развој, на дугорочној основи, снага које би биле боље оспособљене за садејство са снагама држава чланица Северноатлантског савеза.

4. Друге државе потписнице ће поднети надлежним органима НАТО презентационе документе, наводећи кораке које ће предузети ради постизања политичких циљева Партнерства, као и војне и друге ресурсе, који би се могли користити за активности Партнерства. НАТО ће предложити програм војних вежби партнерства и других активности у складу са циљевима Партнерства. На основу овог програма и свог Презентационог документа, свака држава потписница ће развити са НАТО Индивидуални програм партнерства.

5. У припреми и имплементацији индивидуалних програма партнерства друге земље потписнице могу, уз властито финансирање и уз сагласност Савеза и, уколико је потребно, релевантних органа Белгије, успоставити своје бирое за везу са Штабом НАТО у Бриселу. Ово ће омогућити учешће на заседањима и у активностима Северноатлантског савета за сарадњу, односно Партнерства, као и одређених других по позиву. Земље потписнице ће такође учинити доступним људство, ресурсе, објекте и способности неопходне и адекватне за извођење усаглашеног Програма Партнерства. НАТО ће им помагати, уколико је потребно, у формулисању и спровођењу њихових индивидуалних програма партнерства.

6. Друге земље потписнице прихватају следеће изјаве:
- они који су предвидели учешће у мисијама поменутим у параграфу 3(д) ће учествовати, где је потребно, у таквим војним вежбама НАТО,
- самостално ће финансирати своје учешће у активностима Партнерства или ће учинити напоре на подели трошкова у извођењу вежбе у којима учествују,
- могу упутити, након одговарајућег споразума, стална лица за везу у посебно Одељење за координацију Партнерства у Монсу (Белгија), која ће, под окриљем Северноатлантског савета, вршити војно планирање неопходно за имплементацију програма Партнерства,
- они који учествују у планирању и војним вежбама ће имати приступ одређеним техничким подацима НАТО, релевантних за интероперативност,
- на основу мера ОЕБС-а о планирању одбране, друге државе потписнице и државе чланице НАТО ће размењивати информације о корацима које су предузеле или их предузимају на промовисању транспарентности планирања и буџетирања одбране и на осигурању демократске контроле оружаних снага,
- могу учествовати у реципрочној размени информација о планирању и буџетирању одбране, које ће се развијати унутар Савета евроатлантског партнерства, односно Партнерства.

7. У одржавању своје привржености циљевима Партнерства, чланице Северноатлантског савеза ће:
- развијати са другим земљама потписницама процес планирања и ревизије, како би створили основу за идентификовање и оцењивање снага и способности, које те земље могу ставити на располагање за мултинационалну обуку, војне вежбе и операције заједно са снагама Савеза,
- промовисати војну и политичку координацију у Штабу НАТО да би се обезбедило усмеравање релевантно за активности Партнерства са другим државама потписницама, укључујући планирање, обуку, војне вежбе и развој доктрина.

8. НАТО ће се консултовати са сваким активним учесником Партнерства, уколико тај партнер предвиђа директну претњу свом територијалном интегритету, политичкој независности или безбедности.