Министарство одбране Републике Србије
 
30.08.2023.

Лица у резервном саставу – самохрани родитељи не учествују на војним вежбамаПоводом неистинитих написа у појединим медијима у вези са информацијама о позивању лица из резервног састава, ради саопштавања распореда и војних вежби, истичемо следеће:

Активности територијалних органа Министарства одбране у вези са позивањем лица у резервном саставу Војске Србије, у септембру и октобру ове године, су редовне, планске и континуиране, правовремено и у целости најављене те у потпуности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези. Осим слања позива на адресе грађана, јавност се о тим активностима редовно обавештава и путем сајта Министарства одбране.

Апсолутно су неистинити и злонамерни наводи појединих медија да самохрани родитељи морају да учествују на војним вежбама. Наиме, према члану 49. Закона о војној, радној и материјалној обавези „на вежбу се не позива жена за време трудноће, војни обвезник чији је брачни друг позван на војну вежбу, самохрани родитељ (ако има дете млађе од 15 година) и жена чији брачни друг није позван на војну вежбу (ако има дете млађе од 10 година)“.

Уколико се ради о лицу – самохраном родитељу детета млађег од 15 година, потребно је да исти, по уручењу позива, достави територијалном органу писани доказ којим доказује да је самохрани родитељ. У том случају, наведено лице се више неће позивати на војне вежбе док дете не наврши 15 година живота.

Напомињемо да је чланом 53. наведеног закона, обавеза лица у резервном саставу да захтев за одлагање вежбе поднесе територијалном органу, код којег се лице води у евиденцији, у року од осам дана од дана пријема позива за вежбу.

Обавеза лица у резервном саставу је да се, по позиву надлежног територијалног органа, одазове у време и на место назначено у позиву. Уколико се лице не одазове на позив, а одсуство не оправда, сносиће законом прописане прекршајне и кривичне санкције.

Још једном апелујемо на медије да не објављују неистините и непроверене информације и тиме непотребно узнемиравају грађане.