Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.08.2023.

Lica u rezervnom sastavu – samohrani roditelji ne učestvuju na vojnim vežbamaPovodom neistinitih napisa u pojedinim medijima u vezi sa informacijama o pozivanju lica iz rezervnog sastava, radi saopštavanja rasporeda i vojnih vežbi, ističemo sledeće:

Aktivnosti teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u vezi sa pozivanjem lica u rezervnom sastavu Vojske Srbije, u septembru i oktobru ove godine, su redovne, planske i kontinuirane, pravovremeno i u celosti najavljene te u potpunosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Osim slanja poziva na adrese građana, javnost se o tim aktivnostima redovno obaveštava i putem sajta Ministarstva odbrane.

Apsolutno su neistiniti i zlonamerni navodi pojedinih medija da samohrani roditelji moraju da učestvuju na vojnim vežbama. Naime, prema članu 49. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi „na vežbu se ne poziva žena za vreme trudnoće, vojni obveznik čiji je bračni drug pozvan na vojnu vežbu, samohrani roditelj (ako ima dete mlađe od 15 godina) i žena čiji bračni drug nije pozvan na vojnu vežbu (ako ima dete mlađe od 10 godina)“.

Ukoliko se radi o licu – samohranom roditelju deteta mlađeg od 15 godina, potrebno je da isti, po uručenju poziva, dostavi teritorijalnom organu pisani dokaz kojim dokazuje da je samohrani roditelj. U tom slučaju, navedeno lice se više neće pozivati na vojne vežbe dok dete ne navrši 15 godina života.

Napominjemo da je članom 53. navedenog zakona, obaveza lica u rezervnom sastavu da zahtev za odlaganje vežbe podnese teritorijalnom organu, kod kojeg se lice vodi u evidenciji, u roku od osam dana od dana prijema poziva za vežbu.

Obaveza lica u rezervnom sastavu je da se, po pozivu nadležnog teritorijalnog organa, odazove u vreme i na mesto naznačeno u pozivu. Ukoliko se lice ne odazove na poziv, a odsustvo ne opravda, snosiće zakonom propisane prekršajne i krivične sankcije.

Još jednom apelujemo na medije da ne objavljuju neistinite i neproverene informacije i time nepotrebno uznemiravaju građane.