Министарство одбране Републике Србије
 

Јавни позив за достављање понуда у циљу побољшања стандарда припадника МО и ВС 
У циљу спровођења мера за побољшање стандарда припадника Министарства одбране и Војске Србије, Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране расписује
 
Ј А В Н И  П О З И В
за достављање понуда ради побољшања стандарда припадника МО и ВС
 
Расписује се јавни позив за 2023. годину за достављање понуда за пружање услуга под повољнијим условима, а с циљем побољшања стандарда припадника МО и ВС.
 
Циљ расписивања јавног позива: давање једнаких могућности свим правним лицима који се баве пружањем услуга из области малопродаје робе широке потрошње, туризма и угоститељства, здравствених услуга, услуга образовања и других да доставе своје понуде на основу којих би се закључили уговори о сарадњи у корист трећих лица (припадника МО и ВС).
 
Рок за достављање понуда: од 1. 6. 2023. до 30. 12. 2023. године.
 
Повољности за понуђаче:
  • потенцијално велики број корисника услуга;
  • бесплатно интерно информисање (информисањем свих припадника МО и ВС о делатности понуђача и врстама понуђених услуга);  
  • информација о погодностима на сајту МО и ВС.
 
Услови за понуђаче:
 
  • да има седиште на територији Републике Србије;
  • да је основано и делује у складу са законом;
  • да је уписано у одговарајући регистар и да није у поступку ликвидације или стечаја;
  • да је кадровски и организационо оспособљено за пружање услуга у делатностима у којима је регистровано.
 
Пријаве за достављање понуда обавезно садрже:
  1. фотокопију извода из одговарајућег регистра у коме су обавезно садржани, назив фирме, делатност, ПИБ, матични број, број текућег рачуна, седиште и име овлашћеног лица;
  2. понуду која је искључиво резервисана за припаднике МО и ВС, уз навођење повољности у виду одговарајућег процента попуста у односу на редовне цене производа и услуга и/или начина (одложеног) плаћања.
 
Адреса за достављање понуда:
 
Понуде се достављају поштом на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, Немањина 15, 11000 Београд, или путем електронске поште: utsv@mod.gov.rs.
 
Пристигле понуде разматрају се по редоследу пристизања у току целе године.
 
На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца понуде, са напоменом:
 
За Групу за стандард Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО.
 
Уговори ће се потписивати са правним лицима која припадницима МО и ВС омогућавају плаћање производа и услуга путем административне забране, као и попуст и друге бенефите у односу на редовне цене производа и услуга, без спровођења посебног поступка.
 
За сва питања заинтересовани се могу обратити на број телефона: 011/32-03-406, а особа за контакт је војни службеник Душица Дармановић.