Министарство одбране Републике Србије
 
31.03.2023.

Оглас за продају расходованих покретних ствари у ВП 5033 НишВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари које се налазе на следећим локацијама:
 
- кас."Књаз Михаило" у Нишу (ВП 3162 Ниш: ZASTAVA 101 SKALA 55C; ВП 5033 Ниш: 2 PINZGAUER 710 MS,  TAM 110 T7 BV SANITET,  PUCH 300 GD6,  Приколица KOMPRESOR FAGRAM PKP-71, UAZ 469 B, CITROEN – CIMOS C25D MOBIDENT; ВП 4650 Ниш: 2 PINZGAUER 710M; ВП 2079 Ниш: ТАМ 150 Т11)
- кас."Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу (ВП 3472 Ниш:ТАМ 110 Т7 BV SANITET)
- кас."Мија Станимировић" у Нишу (ВП 1575 Ниш: ЗИЛ 131 радионица МРМ (С) )
- кас."Трећи пешадијски пук" у Пироту (ВП 2079-5 Пирот: ТАМ 130 Т10 Б 2,9 СС)
- Војна база "Југ" у Бујановцу (ВП 4986 Бујановац: TAM 150 T11 B, TAM 150 T11 BV ACV-3,  КОПАЧ КН 251; ВП 5006 Бујановац:  ТАМ 110 Т7 Б-03, ФАП 13 СК/А САМОИСТОВАРИВАЧ, ФАП 1314 АЦГ 7000л)
- кас."Први пешадијски пук књаза Милоша Великог" у Врању (ВП 5007 Врање: КОПАЧ КН 251, ЛАДА САНИТЕТ 111 1.6л, PINZGAUER 710 MS, YUGO FLORIDA 1.6,; ВП 4977 Врање: ТАМ 110 Т7 Б-03; ВП 4981 Врање: ТАМ 110 Т7 Б-03)    )
- кас."Јован Курсула" у Краљеву (ВП 4652 Краљево: Приколица специјална ЕА "Кончар" АДП-163*400/230, ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.4 POLI, 2 TAM 110 T10)
- ВК Забучје-Ужице (ВП 6870/7-3 Забучје: Приколица CAP-2 GOSA, цистерна за воду)
- кас."Ратко Павловић-Ћићко" у Прокупљу (ВП 2822 Прокупље: ТАМ 150 Т11 ТВОМ)
 
Право учешћа на писаном јавном надметању имају сва правна лица са седиштем у Републици Србији и физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији која до 10,00 часова 24.04.2023. године изврше бесповратну уплату од 3.000,00 динара на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број 840-19540845-28, позив на број 1227423122212/23 сврха уплате: „Трошкови надметања  02/23 у ВП 5033 Ниш“       
          
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању предати продавцу најкасније до 24.04.2023.године до 10:00 часова, након чега се може преузети документација за надметање.

Разгледање средстава која су предмет непосредне погодбе могуће је од 10.04.2023. до 21.04.2023. године у јединицама где се ПС налазе на чувању у времену од 08,00 до 14,00 часова и 24.04.2023. године у ВП 5033 Ниш у времену од 07,30 до 09,00 часова и то ИСКЉУЧИВО лицима која су откупила конкурсну документацију.

Писано јавно надметање одржаће се дана 24.04.2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама  Дома Војске у Нишу.

За учешће на надметању потребно је уплатити кауцију у износу од 10% од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,55 часова. Ближе информације телефоном: 018/508-588 или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.