Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
31.03.2023.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 NišVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari koje se nalaze na sledećim lokacijama:
 
- kas."Knjaz Mihailo" u Nišu (VP 3162 Niš: ZASTAVA 101 SKALA 55C; VP 5033 Niš: 2 PINZGAUER 710 MS,  TAM 110 T7 BV SANITET,  PUCH 300 GD6,  Prikolica KOMPRESOR FAGRAM PKP-71, UAZ 469 B, CITROEN – CIMOS C25D MOBIDENT; VP 4650 Niš: 2 PINZGAUER 710M; VP 2079 Niš: TAM 150 T11)
- kas."Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu (VP 3472 Niš:TAM 110 T7 BV SANITET)
- kas."Mija Stanimirović" u Nišu (VP 1575 Niš: ZIL 131 radionica MRM (S) )
- kas."Treći pešadijski puk" u Pirotu (VP 2079-5 Pirot: TAM 130 T10 B 2,9 SS)
- Vojna baza "Jug" u Bujanovcu (VP 4986 Bujanovac: TAM 150 T11 B, TAM 150 T11 BV ACV-3,  KOPAČ KN 251; VP 5006 Bujanovac:  TAM 110 T7 B-03, FAP 13 SK/A SAMOISTOVARIVAČ, FAP 1314 ACG 7000l)
- kas."Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog" u Vranju (VP 5007 Vranje: KOPAČ KN 251, LADA SANITET 111 1.6l, PINZGAUER 710 MS, YUGO FLORIDA 1.6,; VP 4977 Vranje: TAM 110 T7 B-03; VP 4981 Vranje: TAM 110 T7 B-03)    )
- kas."Jovan Kursula" u Kraljevu (VP 4652 Kraljevo: Prikolica specijalna EA "Končar" ADP-163*400/230, ZASTAVA YUGO FLORIDA 1.4 POLI, 2 TAM 110 T10)
- VK Zabučje-Užice (VP 6870/7-3 Zabučje: Prikolica CAP-2 GOSA, cisterna za vodu)
- kas."Ratko Pavlović-Ćićko" u Prokuplju (VP 2822 Prokuplje: TAM 150 T11 TVOM)
 
Pravo učešća na pisanom javnom nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji i fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koja do 10,00 časova 24.04.2023. godine izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 dinara na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122212/23 svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  02/23 u VP 5033 Niš“       
          
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju predati prodavcu najkasnije do 24.04.2023.godine do 10:00 časova, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava koja su predmet neposredne pogodbe moguće je od 10.04.2023. do 21.04.2023. godine u jedinicama gde se PS nalaze na čuvanju u vremenu od 08,00 do 14,00 časova i 24.04.2023. godine u VP 5033 Niš u vremenu od 07,30 do 09,00 časova i to ISKLjUČIVO licima koja su otkupila konkursnu dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se dana 24.04.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama  Doma Vojske u Nišu.

Za učešće na nadmetanju potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,55 časova. Bliže informacije telefonom: 018/508-588 ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.