Министарство одбране Републике Србије
 
23.03.2023.

Оглас за продају и кошење траве на војном аеродрому "Морава" у ЛађевцимаНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14, 09/17 и 34/18) и  Одлуке Kоманданта 98.вбр И бр. 03-2-4/5427-1 од 15.03.2023.године:

98.ВАЗДУХОПЛОВНА БРИГАДА ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ И КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА ВОЈНОМ АЕРОДРОМУ „МОРАВА“ У ЛАЂЕВЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ.
 
Продаја траве вршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом у просторијама 98.боа на в/а “Морава“, 36204 Лађевци, дана 24.04.2023. године, са почетком у 10.00 часова.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 09.00 до 14.00 часова у 98.боа, војни аеродром ''Морава'' у 98.бoa.
 
Лице за контакт: заставник Владан Виторовић
, телефон: 069/144-19-70.