Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.03.2023.

Oglas za prodaju i košenje trave na vojnom aerodromu "Morava" u LađevcimaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14, 09/17 i 34/18) i  Odluke Komandanta 98.vbr I br. 03-2-4/5427-1 od 15.03.2023.godine:

98.VAZDUHOPLOVNA BRIGADA OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU I KOŠENjE TRAVE NA VOJNOM AERODROMU „MORAVA“ U LAĐEVCIMA ZA 2023. GODINU.
 
Prodaja trave vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u prostorijama 98.boa na v/a “Morava“, 36204 Lađevci, dana 24.04.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u 98.boa, vojni aerodrom &39;&39;Morava&39;&39; u 98.boa.
 
Lice za kontakt: zastavnik Vladan Vitorović
, telefon: 069/144-19-70.