Министарство одбране Републике Србије
 
25.01.2023.

Оглас за продају расходованих покретних ствари у Војној пошти 5033 Ниш ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари које се налазе на следећим локацијама:

- касарна "Мија Станимировић" у Нишу (ВП 4137 Ниш: 1 TAM 150 T11B; ВП 4504/3 Ниш: 1 контејнер Р-4 грађе.; ВП 4504 Краљево: 1 ТАМ 110 Т7 Б-03, ВП 1575 Ниш: 1 ТАМ 110 Т7 Б03),

- касарна "Књаз Михаило" у Нишу (ВП 3162 Ниш:1 ZASTAVA 101 SKALA 55C; ВП 2079-7 Ниш: 1 AУТОМОБИЛ MITSUBISHI 8+1; ВП 4983 Ниш: 1 Аутобус IKARBUS IK 104 P; ВП 5033 Ниш: 1  COLES Дизалица, 1 PINZGAUER 710 M)

- Војни аеродром "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу (ВП 3472 Ниш: 2 ПРИКОЛИЦЕ КОМПРЕСОР АКС-8М)

- касарна "Војвода Петар Бојовић" у Лесковцу (ВП 4445 Лесковац: 1 LADA SANITET)

- Војна база "Југ" у Бујановцу (ВП 4986 Бујановац: 1 TAM 150 T11 B;  ВП 5006 Бујановац: 1 ТАМ 150 Т11 ВV, 1 ТАМ 110 Т7 B03, 1 Приколица компресор ATLAS)

- касарна "Никола Пашић" у Зајечару (ВП 6002 Зајечар: 1 FAP 1314 цистерна за гориво)

- касарна "Први пешадијски пук књаза Милоша Великог" у Врању (ВП 5007 Врање: 2 YUGO FLORIDA 1.3 POLI, 1 ЛАДА 2104 сан, 1 ТАМ 5000 Ф, 1 TAM 75 T5)

- касарна "1300 каплара" у Врању (ВП 4977 Врање: 1 PINZGAUER 710 M)

 - касарна "Цар Лазар" у Крушевцу (ВП 5019 Крушевац: 1 Ваљак ДВВ-10; ВП 5801 Крушевац: ВК Равњак - 1 Радионица покретна ТАМ 150 Т11 Б)

 - касарна "Јован Курсула" у Краљеву (ВП 4504 Краљево: 2 ТАМ 110 Т7 Б, 2 ТАМ 110 Т7 БВ санитет)

- касарна "Рифат Бурџовић Тршо" у Новом Пазару (ВП 4659: 1 Утоваривач УЛТ 160)

- касарна "Рибница" у Краљеву (ВП 5019/5 Краљево: 4 приколице теретне ЗМАЈ)

- ВК Забучје-Ужице: ВП 6870/7-3 Забучје: 1 Приколица CAP-2 GOSA, цистерна за воду)
 
Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна лица са седиштем у РС и физичка лица са пребивалиштем у РС која до 20.02.2023. год. до 10,15 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122211/23, сврха уплате: „Трошкови надметања  01/23 у ВП 5033 Ниш“    
            
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању предати продавцу најкасније до 20.02.2023.године до 10:15 ч, након чега се може преузети документација за надметање.
 
Разгледање средстава која су предмет непосредне погодбе могуће је од 08.02.2023. до 19.02.2023. године у ВП где се ПС налазе на чувању у времену од 08,00 до 14,30 ч и 20.02.2023. године у ВП 5033 Ниш у времену од 07,30 до 09,30 ч и то ИСКЉУЧИВО лицима која су откупила конкурсну документацију.
 
Непосредна погодба одржаће се дана 20.02.2023. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске у Нишу.
 
За учешће на надметању потребно је уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,55 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588 или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.