Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.01.2023.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u Vojnoj pošti 5033 Niš VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari koje se nalaze na sledećim lokacijama:

- kasarna "Mija Stanimirović" u Nišu (VP 4137 Niš: 1 TAM 150 T11B; VP 4504/3 Niš: 1 kontejner R-4 građe.; VP 4504 Kraljevo: 1 TAM 110 T7 B-03, VP 1575 Niš: 1 TAM 110 T7 B03),

- kasarna "Knjaz Mihailo" u Nišu (VP 3162 Niš:1 ZASTAVA 101 SKALA 55C; VP 2079-7 Niš: 1 AUTOMOBIL MITSUBISHI 8+1; VP 4983 Niš: 1 Autobus IKARBUS IK 104 P; VP 5033 Niš: 1  COLES Dizalica, 1 PINZGAUER 710 M)

- Vojni aerodrom "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu (VP 3472 Niš: 2 PRIKOLICE KOMPRESOR AKS-8M)

- kasarna "Vojvoda Petar Bojović" u Leskovcu (VP 4445 Leskovac: 1 LADA SANITET)

- Vojna baza "Jug" u Bujanovcu (VP 4986 Bujanovac: 1 TAM 150 T11 B;  VP 5006 Bujanovac: 1 TAM 150 T11 VV, 1 TAM 110 T7 B03, 1 Prikolica kompresor ATLAS)

- kasarna "Nikola Pašić" u Zaječaru (VP 6002 Zaječar: 1 FAP 1314 cisterna za gorivo)

- kasarna "Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog" u Vranju (VP 5007 Vranje: 2 YUGO FLORIDA 1.3 POLI, 1 LADA 2104 san, 1 TAM 5000 F, 1 TAM 75 T5)

- kasarna "1300 kaplara" u Vranju (VP 4977 Vranje: 1 PINZGAUER 710 M)

 - kasarna "Car Lazar" u Kruševcu (VP 5019 Kruševac: 1 Valjak DVV-10; VP 5801 Kruševac: VK Ravnjak - 1 Radionica pokretna TAM 150 T11 B)

 - kasarna "Jovan Kursula" u Kraljevu (VP 4504 Kraljevo: 2 TAM 110 T7 B, 2 TAM 110 T7 BV sanitet)

- kasarna "Rifat Burdžović Tršo" u Novom Pazaru (VP 4659: 1 Utovarivač ULT 160)

- kasarna "Ribnica" u Kraljevu (VP 5019/5 Kraljevo: 4 prikolice teretne ZMAJ)

- VK Zabučje-Užice: VP 6870/7-3 Zabučje: 1 Prikolica CAP-2 GOSA, cisterna za vodu)
 
Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 20.02.2023. god. do 10,15 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122211/23, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  01/23 u VP 5033 Niš“    
            
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju predati prodavcu najkasnije do 20.02.2023.godine do 10:15 č, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
 
Razgledanje sredstava koja su predmet neposredne pogodbe moguće je od 08.02.2023. do 19.02.2023. godine u VP gde se PS nalaze na čuvanju u vremenu od 08,00 do 14,30 č i 20.02.2023. godine u VP 5033 Niš u vremenu od 07,30 do 09,30 č i to ISKLjUČIVO licima koja su otkupila konkursnu dokumentaciju.
 
Neposredna pogodba održaće se dana 20.02.2023. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske u Nišu.
 
Za učešće na nadmetanju potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,55 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588 ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.