Министарство одбране Републике Србије
 
02.12.2022.

Конкурс за новинарску награду "Иван Марковић" за 2022. годину



Новинарску награду „Иван Марковић” додељује Медија центар „Одбрана” за најбоље медијско извештавање о активностима Министарства одбране и Војске Србије у 2022. години.
 
Циљ награде јесте подстицање новинара који прате активности Министарства одбране и Војске Србије на квалитетно извештавање у домаћим писаним и електронским медијима, афирмација и јавна верификација њиховог стваралаштва и сећање на Ивана Марковића, једног од најдаровитијих војних новинара и уредника у листу „Војска”, који је 2003. изненада преминуо у 43. години.
 
О додели новинарске награде „Иван Марковић”, по посебном правилнику, одлучује жири од пет чланова. Награда се додељује у виду Плакете и уручује на пригодној свечаности поводом 24. јануара – Дана Медија центра „Одбрана” и годишњице војне штампе.
 
Право учешћа на конкурсу имају сви професионални новинари који раде за медије на територији Републике Србије без обзира на њихов формални статус.
 
Предлоге могу слати и организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије.
 
За новинарску награду не могу конкурисати новинари запослени у Медија центру „Одбрана” и Управи за односе са јавношћу Министарства одбране и прилози објављени у магазину „Одбрана”.
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ
 
1. Сваки учесник на конкурсу може доставити један оригинални рад.
 
2. У случају да је кандидатура израз тимског рада, може да се укључи највише пет особа.
 
3. На конкурс се шаљу прилози (интервјуи, чланци, коментари, репортаже, радио и ТВ емисије) о активностима Министарства одбране и Војске Србије који су штампани или емитовани у средствима јавног информисања Републике Србије у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године.
 
4. Достављени материјали не враћају се учесницима конкурса.
 
5. Пријаве са оригиналним штапаним текстом, исечцима или фотокопијама написа, тонским и видео-записима достављају се до 31. децембра 2022, лично или препорученом пошиљком на адресу: Медија центар „Одбрана”, Браће Југовића 19, 11000 Београд, са назнаком „конкурс за новинарску награду Иван Марковић”.
 
6. Пријаве пристигле након тог рока жири неће узимати у разматрање.
 
7. За пријаву кандидата из штампаних медија важно је да се на фотокопији или скенираном тексту јасно види лого новине, потпис аутора и датум објављивања. Телевизијски новинари треба да доставе ДВД са материјалом за конкурс. Радио-новинари прилоге достављају на компакт-диску у .мп3 или .мп4 формату. Прилог објављен на интернету треба доставити на ДВД-у уз интернет адресу на којој се може погледати материјал намењен за конкурс. ДВД и ЦД треба да буду јасно обележени, са именом и презименом кандидата и назнаком дужине трајања прилога.
 
8. Уз пријаве потребно је доставити податак о статусу аутора у медијима у којима су објављени прилози (радни статус или хонорарни ангажман), адресу, телефон и имејл аутора.
 
9. Жири ће разматрати кандидатуре на основу квалитета медијског извештавања о Министарству одбране и Војсци Србије, а приликом одлучивања у обзир ће узимати и опште новинарске критеријуме, истраживачки рад, стил писања, утицај, јавну корист, оригиналност и креативност.
 
10. Жири задржава право да одбије учешће на конкурсу уколико буде сматрао да достављени материјал није у складу са пропозицијама.
 
11. Медија центар „Одбрана” задржава право да најуспешније прилоге на конкурсу објави у магазину „Одбрана” и на интернет презентацијама Министарства одбране и Војске Србије, те да сав достављени материјал користи ради даљег промовисања Војске Србије и новинарске награде.
 
12. Пријава за конкурс биће доступна на веб-сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и Медија центра „Одбрана” www.odbrana.mod.gov.rs. Конкурс је отворен од 1. децембра 2022. године.
 
Све остале информације о конкурсу и условима пријаве могу се добити посредством електронске поште: odbrana@mod.gov.rs.

Пријава за конкурс [doc]