Министарство одбране Републике Србије
 
25.11.2022.

Оглас за продају отпадака хране из војничког ресторана на аеродрому МораваНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр.29/14, 09/17, 34/18, 19/20 и 35/21) и Одлуке команданта 98.ваздухопловне бригаде (у даљем тексту: 98.вбр) И бр. 03-2-4/24344-2 од 17.11.2022. године,
 
98. ВАЗДУХОПЛОВНА БРИГАДА ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДАКА ХРАНЕ ИЗ ВОЈНИЧКОГ РЕСТОРАНА НА АЕРОДРОМУ МОРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ.
 
Продаја отпадака хране вршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом у просторијама 98. боа на аеродрому Морава, дана 15.12.2022. године са почетком у 10.00 часова.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 08.00 до 14.00 часова у 98. вбр, с. Лађевци 36204 бб, на пријавници аеродрома Морава.
 
Лице за контакт: потпоручник Вукашин Тривуновић, телефон: 036/305-343.