Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.11.2022.

Oglas za prodaju otpadaka hrane iz vojničkog restorana na aerodromu MoravaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br.29/14, 09/17, 34/18, 19/20 i 35/21) i Odluke komandanta 98.vazduhoplovne brigade (u daljem tekstu: 98.vbr) I br. 03-2-4/24344-2 od 17.11.2022. godine,
 
98. VAZDUHOPLOVNA BRIGADA OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU OTPADAKA HRANE IZ VOJNIČKOG RESTORANA NA AERODROMU MORAVA ZA 2023. GODINU.
 
Prodaja otpadaka hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u prostorijama 98. boa na aerodromu Morava, dana 15.12.2022. godine sa početkom u 10.00 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 08.00 do 14.00 časova u 98. vbr, s. Lađevci 36204 bb, na prijavnici aerodroma Morava.
 
Lice za kontakt: potporučnik Vukašin Trivunović, telefon: 036/305-343.