Министарство одбране Републике Србије
 
21.11.2022.

Обука за разминирање и уклањање неексплодираних убојних средставаПрипадници јединице за разминирање и уклањање неексплодираних убојних средстава из састава Треће бригаде копнене војске реализују редовну обуку за извршавање задатака хуманитарног разминирања.

Обука у овој јединици се реализује свакодневно ради одржавања захтеваног нивоа оспособљености професионалног састава, а акценат је на обучавању новопримљених старешина како би они у најкраћем року достигли постављене стандарде за обављање високоризичних послова са неексплодираним убојним средствима.

Програмом обуке обухваћени су теоретски и практични садржаји из области хуманитарног разминирања уз примену међународних стандарда за минске акције, као што су дубинска претрага терена, пиротехничко обезбеђење радова, испитивање сумњивих отвора од неексплодираних убојних средстава и практичан рад са касетном муницијом, авио-бомбама и убојним средствима.

Извршавање наменских задатка у овој јединици изискује добар одабир кадра, темељну припрему пре одласка на терен и правилно коришћење заштитне опреме. Захваљујући добрим припремама, организацији и одговорном приступу сваком задатку, јединица је у току 2022. године очистила више од 76 хиљада квадратних метара земљишта и уништила више од 1100 неексплодираних убојних средстава.
photoФОТОГАЛЕРИЈА