Министарство одбране Републике Србије
 
10.08.2022.

Оглас за продају расходованих покретних ствари у војној пошти 5033ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари које се налазе на следећим локацијама:

- касарна "Мија Станимировић" у Нишу (ВП 4137 Ниш: 3 TAM 150 T11; ВП 4504/3 Ниш:  2 контејнера Р-4 грађе.),

- касарна "Књаз Михаило" у Нишу (ВП 6883 Ниш: 1 PINZGAUER 710 M; ВП 2079-7 Ниш: 1 MITSUBISHI L-300; ВП 4983 Ниш: 1 TAM 150 T11 ВV ACV3000 л, 1 FAP 1314 S/AC;  ВП 5033 Ниш: 1 ЕA АДП 14, 2 EA АДП 16, 1  COLES Дизалица, 2 PINZGAUER 710 M,  2 FAP 1314, 1 PUCH 300 GD, 1 RENAULT TRAFIC TB 2.3; ВП 3162 Ниш: 1 ZASTAVA 101 SKALA)

- Војни аеродром "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу (ВП 3472 Ниш: 1 FAP 1314, 2 ПРИКОЛИЦЕ КОМПРЕСОР АКС-8М, 1 Ваљак ДВВ-11)

- касарна "Стеван Синђелић" у Нишу:  ВП 4662 Зајечар: 1 TAM 110 T7

- касарна "Војвода Петар Бојовић" у Лесковцу (ВП 4445 Лесковац: 1 LADA NIVA 1.7,  1 LADA сан.)

- Војна база "Југ" у Бујановцу (ВП 4986 Бујановац: 1 LADA NIVA 1.7, PINZGAUER 710M;  ВП 5006 Бујановац: 1 ТАМ 150 Т11 ВV)

- касарна "Први пешадијски пук књаза Милоша Великог" у Врању (ВП 5007 Врање: 2 Копач КН-251, 2 YUGO FLORIDA 1.3 POLI, 1 ЛАДА 2104 сан, 1 ТАМ 5000 Ф; ВП 4977 Врање: 1 PUCH 300 GD 10; ВП 4984 Врање: 1 FAP 1314 S/AC)

- касарна "1300 каплара" у Врању (ВП 4977 Врање: 1 PINZGAUER 710 M, 1 PUCH 300 GD) 

- касарна "Цар Лазар" у Крушевцу (ВП 5019 Крушевац: 1 Ваљак ДВВ-10)  

- касарна "Јован Курсула" у Краљеву (ВП 4652 Краљево: 1 ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1,   1 ТАМ 130 Т10, 4 TAM 110 T7 ВV санитет)

- касарна "Рибница" у Краљеву (ВП 5019/5 Краљево: 4 приколице теретне ЗМАЈ, 6 ТАМ 5000 D, 1 FAP 2026 BS/AV)

- ВК  "Богутовачка Бања" ВП 2077 Г.Милановац: 1 ТАМ 150 Т11 В

- касарна "Ратко Павловић-Ћићко" у Прокупљу (ВП 2822 Прокупље: 1 FAP 1314 SV/A)   ВП 4994 Прокупље: 1 ТАМ 190 Т-15 Б, 1 приколица агрегат ULJANIK STD 360)

- касарна "Стефан Немања" Рашка (ВП 3705 Рашка: 1 PINZGAUER 710M, 2 ТАМ 110 Т-7).
 
Право учешћа на надметању имају сва правна лица са седиштем у РС и физичка лица са пребивалиштем у РС која до 31.08.2022. год. до 10,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122213/22, сврха уплате: „Трошкови надметања  03/22 у ВП 5033 Ниш“   
              
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању предати продавцу најкасније до 31.08.2022.године до 10:00 часова, након чега се може преузети документација за надметање.

Разгледање средстава која су предмет непосредне погодбе могуће је од 22.08.2022. до 30.08.2022. године у ВП где се ПС налазе на чувању у времену од 08,00 до 14,30часова и 31.08.2022. године у ВП 5033 Ниш у времену од 07,30 до 09,00 часова и то ИСКЉУЧИВО лицима која су откупила конкурсну документацију.

Непосредна погодба одржаће се 31.08.2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама  ВП 5033 Ниш, Булевар Николе Тесле, бб.

За учешће на непосредној погодби потребно је уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 11,00 часова. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.