Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.08.2022.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u vojnoj pošti 5033VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari koje se nalaze na sledećim lokacijama:

- kasarna "Mija Stanimirović" u Nišu (VP 4137 Niš: 3 TAM 150 T11; VP 4504/3 Niš:  2 kontejnera R-4 građe.),

- kasarna "Knjaz Mihailo" u Nišu (VP 6883 Niš: 1 PINZGAUER 710 M; VP 2079-7 Niš: 1 MITSUBISHI L-300; VP 4983 Niš: 1 TAM 150 T11 VV ACV3000 l, 1 FAP 1314 S/AC;  VP 5033 Niš: 1 EA ADP 14, 2 EA ADP 16, 1  COLES Dizalica, 2 PINZGAUER 710 M,  2 FAP 1314, 1 PUCH 300 GD, 1 RENAULT TRAFIC TB 2.3; VP 3162 Niš: 1 ZASTAVA 101 SKALA)

- Vojni aerodrom "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu (VP 3472 Niš: 1 FAP 1314, 2 PRIKOLICE KOMPRESOR AKS-8M, 1 Valjak DVV-11)

- kasarna "Stevan Sinđelić" u Nišu:  VP 4662 Zaječar: 1 TAM 110 T7

- kasarna "Vojvoda Petar Bojović" u Leskovcu (VP 4445 Leskovac: 1 LADA NIVA 1.7,  1 LADA san.)

- Vojna baza "Jug" u Bujanovcu (VP 4986 Bujanovac: 1 LADA NIVA 1.7, PINZGAUER 710M;  VP 5006 Bujanovac: 1 TAM 150 T11 VV)

- kasarna "Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog" u Vranju (VP 5007 Vranje: 2 Kopač KN-251, 2 YUGO FLORIDA 1.3 POLI, 1 LADA 2104 san, 1 TAM 5000 F; VP 4977 Vranje: 1 PUCH 300 GD 10; VP 4984 Vranje: 1 FAP 1314 S/AC)

- kasarna "1300 kaplara" u Vranju (VP 4977 Vranje: 1 PINZGAUER 710 M, 1 PUCH 300 GD) 

- kasarna "Car Lazar" u Kruševcu (VP 5019 Kruševac: 1 Valjak DVV-10)  

- kasarna "Jovan Kursula" u Kraljevu (VP 4652 Kraljevo: 1 ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1,   1 TAM 130 T10, 4 TAM 110 T7 VV sanitet)

- kasarna "Ribnica" u Kraljevu (VP 5019/5 Kraljevo: 4 prikolice teretne ZMAJ, 6 TAM 5000 D, 1 FAP 2026 BS/AV)

- VK  "Bogutovačka Banja" VP 2077 G.Milanovac: 1 TAM 150 T11 V

- kasarna "Ratko Pavlović-Ćićko" u Prokuplju (VP 2822 Prokuplje: 1 FAP 1314 SV/A)   VP 4994 Prokuplje: 1 TAM 190 T-15 B, 1 prikolica agregat ULJANIK STD 360)

- kasarna "Stefan Nemanja" Raška (VP 3705 Raška: 1 PINZGAUER 710M, 2 TAM 110 T-7).
 
Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 31.08.2022. god. do 10,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122213/22, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  03/22 u VP 5033 Niš“   
              
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju predati prodavcu najkasnije do 31.08.2022.godine do 10:00 časova, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava koja su predmet neposredne pogodbe moguće je od 22.08.2022. do 30.08.2022. godine u VP gde se PS nalaze na čuvanju u vremenu od 08,00 do 14,30časova i 31.08.2022. godine u VP 5033 Niš u vremenu od 07,30 do 09,00 časova i to ISKLjUČIVO licima koja su otkupila konkursnu dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 31.08.2022. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama  VP 5033 Niš, Bulevar Nikole Tesle, bb.

Za učešće na neposrednoj pogodbi potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 11,00 časova. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.