Министарство одбране Републике Србије
 
14.06.2022.

Обука кадета у Техничком ремонтном заводу "Чачак"У Техничком ремонтном заводу „Чачак“ у току је реализација посебних облика наставе за кадете 143. класе Војне академије студијског програма војномашинско инжењерство.
Реч је о стручној пракси током које кадети стичу практична знања из области конструкције и експлоатације наоружања копнене војске и моторних возила неопходна за обављање почетних дужности официра техничке службе у јединицама и установама Војске Србије.
 
У складу са тематским планом, кадети су упознати са мисијом и задацима Завода, организацијом технолошког процеса и капацитетима за ремонт, ревизију, модификацију и парцијалну оправку средстава борбене технике и моторних возила. Они ће у овој јединици Војске Србије бити у прилици и да сагледају радне процесе у одржавању и ремонту наоружања и војне опреме, као и да се упознају са вођењем конструкционе и техничке документације која прати технолошки процес.
Посебни облици наставе који се реализују у јединицама и установама Војске Србије су обавезан део школовања кадета завршне две године студија, током којих они надограђују знања стечена на Војној академији и стичу искуства која ће им помоћи да се на најбољи начин припреме за обављање почетних официрских дужности. 
photoФОТОГАЛЕРИЈА