Министарство одбране Републике Србије
 
06.06.2022.

Оглас ради давања у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУР
У
Београд, Немањина 15
 
На основу закључака Владе Републике Србије 05 број: 361-4370/2013 од 4. јуна 2013. године, 05 број: 361-3068/2014 од 22. априла 2014. године, 05 број: 361-10395/2014 од 13. септембра 2014. године, 05 број: 361-11455/2014 од 2. октобра 2014. године, 05 број: 361-12747/2014 и 05 број: 361-12750/2014 од 22. октобра 2014. године, 05 број: 361-13562/2014 од 30. октобра 2014. године, 05 број: 361-14674/2014 и 361-14675/2014 од 25. новембра 2014. године, 05 број: 361-6143/2015 и 05 број: 361-6148/2015 од 8. јуна 2015. године, 05 број: 464-3208/2016 од 25. марта 2016. године, 05 број: 464-1826/2014 од 3. марта 2014. године, који је измењен Закључком 05 број: 464-9088/2016 од 5. октобра 2016. године, Закључак 05 број: 361-7763/2018-1 од 28. августа 2018. и Решења Управе за инфраструктуру Министарства одбране, бр. 9975-2 од 30. 5. 2022. године, а у вези са чланом 6. став 2. и са чланом 12. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћивања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, расписује
 
О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП
 
  1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
Редни
број
MEСТО АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
ПОВРШИНА
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА
ЦЕНА

(дин./m2)
УКУПАН ИЗНОС
ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ

(месечно/дин.)
ДАТУМ И
ВРЕМЕ

РАЗГЛЕДАЊА
1. БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 2-2А
 
202,40 m2
локал
са магацином
л = 91,18, m2
м = 111,22 m2
л = 995,00 
м = 497,50
 
146.056,00
 
6. 6. 2022.
10.30–10.45
2. БЕОГРАД ЈАСЕНОВА 16/Л1 30,00 m2
локал
599,00 17.970,00 6. 6. 2022.
12.45–13.00
3. БЕОГРАД ВИНОГРАДСКИ
ВЕНАЦ 23/Л1
41,00 m2
локал
599,00 24.559,00 7. 6. 2022.
12.00–12.15
4. БЕОГРАД ВИНОГРАДСКИ
ВЕНАЦ 23/Л2
203,00 m2
локал
599,00 121.597,00 7. 6. 2022.
12.15–12.30
5. БЕОГРАД ОМОРИКА 7/Л1 41,53 m2
локал
599,00 24.876,00 6. 6. 2022.
12.00–12.15
6. БЕОГРАД ОМОРИКА 7/Л2 39,00 m2
локал
599,00 23.361,00 6. 6. 2022.
12.15–12.30
7. БЕОГРАД ЛИПЕ 18/ЛК3 07,00 m2
локал-киоск
251,00 1.757,00 6. 6. 2022.
13.30–13.45
8. БЕОГРАД ЛИПЕ 18/ЛК4 07,08 m2
локал-киоск
251,00 1.777,00 6. 6. 2022.
13.45–14.00
9. БЕОГРАД ПАУНОВА 65/Л1 28,40 m2
магацин
477,00 13.547,00 7. 6. 2022.
9.00–9.15
 
ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
Редни број MEСТО АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПОВРШИНА
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА
ЦЕНА

(дин./m2)
УКУПАН ИЗНОС ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ
(месечно/дин.)
ДАТУМ И ВРЕМЕ
РАЗГЛЕДАЊА
10. БЕОГРАД ПАУНОВА
65/Л2
636,00 m2
магацин
477,00  
303.372,00
 
7. 6. 2022.
9.15–9.30
11. БЕОГРАД ПАУНОВА
69/Л8
87,00 m2
локал
796,00 69.252,00
 
7. 6. 2022.
9.45–10.00
12. БЕОГРАД ПАУНОВА
79/М1
134,00 m2
магацин
477,00 63.918,00 7. 6. 2022.
10.30–10.45
13. БЕОГРАД ВЕЉКА
ДУГОШЕВИЋА
16/Л1
24,06 m2
локал
796,00 19.152,00 6. 6. 2022.
9.00–9.15.00
14. БЕОГРАД ВЕЉКА
ДУГОШЕВИЋА
22/Л2
47,11 m2
локал
796,00 37.500,00 6. 6. 2022.
9.15–9.30
15. НОВИ
БЕОГРАД
ЈУРИЈА
ГАГАРИНА 60
123,00 m2
локал
796,00 97.908,00 9. 6. 2022.
9.00–9.15
16. НОВИ
БЕОГРАД
БУЛЕВАР
УМЕТНОСТИ
13/Л2
112,00 m2
локал
995,00 111.440,00 8. 6. 2022.
11.30–11.45
17. НОВИ
БЕОГРАД
БУЛЕВАР
МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА
66А/Л5
38,00 m2
локал
995,00 37.810,00 8. 6. 2022.
10.45–11.00
18. НОВИ
БЕОГРАД
БУЛЕВАР
МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА
172/Л1
59,12 m2
локал
796,00 47.060,00 8. 6. 2022.
12.30–12.45
19. НОВИ
БЕОГРАД
ДР ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 34
26,00 m2
локал
995,00 25.870,00 8. 6. 2022.
14.30–14.45
20. НОВИ
БЕОГРАД
ДР ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 37
75,00 m2
локал
995,00 74.625,00 8. 6. 2022.
14.45–15.00
21. НОВИ
БЕОГРАД
НЕХРУОВА
59/Л4
125,91 m2
локал са
магацином
л = 56,07 m2
м = 69,84 m2
л = 599,00
м = 299,50
54.503,00 9. 6. 2022.
9.45–10.00
22. НОВИ
БЕОГРАД
НЕХРУОВА
81/М2
85,00 m2
магацин
357,00 30.345,00 9. 6. 2022.
11.00–11.15
23. НОВИ
БЕОГРАД
НЕХРУОВА
95/Л1
113,00 m2
магацин
357,00 40.341,00 9. 6. 2022.
12.00–12.15
24. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
67
45,00 m2
локал
599,00 26.955,00 10. 6. 2022.
9.15–9.30
25. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
120/Л7
34,00 m2
локал
599,00 20.366,00 10. 6. 2022.
11.30–11.45
26. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
122/Л6
113,00 m2
локал са
магацином
л = 30,14 m2
м = 82,86 m2
л = 599,00
м = 299,50
42.871,00 10. 6. 2022.
12.00–12.15
27. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
130/Л1
114,00 m2
локал
599,00 68.286,00 10. 6. 2022.
12.30–12.45
28. НОВИ
БЕОГРАД
МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА
23/Л2
33,00 m2
локал
995,00 32.835,00 8. 6. 2022.
9.00–9.15
29. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
1А/Л6
50,70 m2
локал
599,00 30.369,00 13. 6. 2022.
9.00–9.15
30. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
3/Л8
15,00 m2
локал
599,00 8.985,00 13. 6. 2022.
9.30–9.45
31. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА 23
18,47 m2
локал
599,00 11.064,00 13. 6. 2022.
10.15–10.30
ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
Редни број MEСТО АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
ПОВРШИНА
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА
ЦЕНА

(дин./m2)
УКУПАН
ИЗНОС
ПОЧЕТНЕ
ЦЕНЕ

(месечно/дин.)
ДАТУМ
И
ВРЕМЕ

РАЗГЛЕДАЊА
32. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
29/Л7
15,09 m2
локал
599,00 9.039,00 13. 6. 2022.
10.45–11.00
33. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
29/Л8
15,22 m2
локал
599,00 9.117,00 13. 6. 2022.
11.00–11.15
34. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
31/Л6
15,13 m2
локал
599,00 9.063,00 13. 6. 2022.
11.30–11.45
35. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
35/Л1
13,25 m2
локал
599,00 7.937,00 13. 6. 2022.
12.00–12.15
36. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
35/Л2
13,08 m2
локал
599,00 7.835,00 13. 6. 2022.
12.15–12.30
37. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
37/Л1
27,00 m2
локал
599,00 16.173,00 13. 6. 2022.
13.00–13.15
38. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39/Л2
12,65 m2
локал
599,00 7.577,00 14. 6. 2022.
9.00–9.15
39. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39/Л3
12,76 m2
локал
599,00 7.643,00 14. 6. 2022.
9.15–9.30
40. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39/ЛK1
4,25 m2
локал-киоск
251,00 1.067,00 14. 6. 2022.
9.30–9.45
41. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39/ЛК2
04,07 m2
локал-киоск
251,00 1.022,00 14. 6. 2022.
9.45–10.00
42. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39А/Л4
12,75 m2
локал
599,00 7.637.00 14. 6. 2022.
10.00–10.15
43. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39А/ЛK3
4,29 m2
локал-киоск
251,00 1.077,00 14. 6. 2022.
10.15–10.30
44. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
39А/ ЛК4
4,29 м2
локал-киоск
251,00 1.077,00 14. 6. 2022.
10.30–10.45
45. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
45/13
44,00 m2
локал
599,00 26.356,00 13. 6. 2022.
14.00–14.15
46. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
49/10
15,69 m2
локал
599,00 9.398,00 13. 6. 2022.
14.15–14.30
47. НОВИ
БЕОГРАД
МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА
53
16,21 m2
локал
599,00 9.710,00 13. 6. 2022.
14.30–14.45
48. НОВИ
БЕОГРАД
ПЕЂЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋА
10/Л2
15,27 m2
локал
599,00 9.147,00 14. 6. 2022.
12.00–12.15
49. НОВИ
БЕОГРАД
ПЕЂЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋА
14
16,12 m2
локал
599,00 9.656,00 14. 6. 2022.
12.30–12.45
50. НОВИ
БЕОГРАД
 
ПЕЂЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋА
16/Л5
 
14,97 m2
локал
599,00 8.967,00 14. 6. 2022.
13.00–13.15
51. ЗЕМУН ЦАРА
ДУШАНА
121/1/Л1
51,39 m2
локал
796,00 40.906,00 10. 6. 2022.
14.45–15.00
52. ЗЕМУН ЦАРА
ДУШАНА
121/1/Л3
113,36 m2
локал
796,00 90.235,00 10. 6. 2022.
15.15-15.30
53. ЗЕМУН КАРАЂОРЂЕВ ТРГ
5
7,05 m2
локал
995,00 7.015,00 10. 6. 2022.
16.15–16.30
54. ЧАЧАК БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
42
25,59 m2
локал
1.000,00 25.590,00 15. 6. 2022.
13.30–13.45
ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
Редни број MEСТО АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПОВРШИНА
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА
ЦЕНА

(дин./m2)
УКУПАН
ИЗНОС
ПОЧЕТНЕ
ЦЕНЕ

(месечно/дин.)
ДАТУМ И
ВРЕМЕ

РАЗГЛЕДАЊА
55. ЧАЧАК БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
54
34,98 m2
локал
1.000,00 34.980,00 15. 6. 2022.
14.00–14.15
56. ЧАЧАК БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
54
52,75 m2
локал
1.000,00 52.750,00 15. 6. 2022.
14.15–14.30
57. ЧАЧАК НЕМАЊИНА
80
52,86 m2
локал
1.000,00 52.860,00 15. 6. 2022.
14.45–15.00
58.        УЖИЦЕ ТОПЛИЧКА
11 А
46,65 m2
локал
554,58 25.871,00 13. 6. 2022.
11.15–11.30
 
  1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
 
ЧЕТВРТО ОГЛАШАВАЊЕ СА УМАЊЕНОМ ПОЧЕТНОМ ЦЕНОМ ЗАКУПА ЗА 40%
Редни број MEСТО АДРЕСА
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
ПОВРШИНА
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА
ЦЕНА

(дин/m2)
УКУПАН
ИЗНОС
ПОЧЕТНЕ
ЦЕНЕ

     (месечно/дин.)
ДАТУМ И
ВРЕМЕ

РАЗГЛЕДАЊА
1. БЕОГРАД БРЕЗА
10
49,22 m2
локал са
магацином
л = 41,21 m2
м = 08,01 m2
л = 359,40
м = 179,70
       16.250,00 7. 6. 2022.
13.00–13.15
2. БЕОГРАД ЛИПЕ
23
27,37 m2
локал 
359,40 9.837,00 6. 6. 2022.
14.15–14.30
3. БЕОГРАД ЛИПЕ
25
45,40 m2
локал
359,40 16.317,00 6. 6. 2022.
14.30–14.45
4. НОВИ
БЕОГРАД
БУЛЕВАР
МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА
46/Л2
19,36 m2
магацин
521,00 10.087,00 8. 6. 2022.
10.00–10.15
5. НОВИ
БЕОГРАД
НЕХРУОВА
85/Л4
79,11 m2
магацин
214,20 16.945,00 9. 6. 2022.
11.15–11.30
6. НОВИ
БЕОГРАД
НЕХРУОВА
77/М5
151,00 m2
магацин
214,20 32.344,00 9. 6. 2022.
10.30–10.45
7. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
57А/Л2
69,79 m2
магацин
214,20 14.949,00 10. 6. 2022.
9.00–9.15
8. НОВИ
БЕОГРАД
ГАНДИЈЕВА
69
137,80 m2
магацин
214,20 29.517,00 10. 6. 2022.
09.45–10.00
9. ЗРЕЊАНИН МАРКА
ОРЕШКОВИЋА
11
51,00 m2
локал
213,30 10.878,00 16. 6. 2022.
10.00–10.15
10. КРАГУЈЕВАЦ ТРГ НАРОДНОГ
ФРОНТА
1/Л1
67,73 m2
локал
1.026,00 69.491,00 17. 6. 2022.
14.30–14.45
11. КРАГУЈЕВАЦ ДР ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА
4/Л2
145,00 m2
локал
1.026,00 148.770,00 17. 6. 2022.
15.00–15.15
12. РАШКА РАТКА Л
УКОВИЋА
9
116,08 m2
локал
368,26 42.748,00 17. 6. 2022.
12.00–12.15
13. ВАЉЕВО ВОЈВОДЕ
МИШИЋА
6Б (10)
115,20 m2
локал
са
магацином
450,00 51.840,00 13. 6. 2022.
9.00–9.15
 
 
 
 
II. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
 
Пословни простор даје се у закуп у постојећем – „виђеном стању”, без права закупца на накнадне рекламације.
Пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.
Пословни простор даје се у закуп на неодређено време.
Пословни простор који се састоји од локала и магацина даје се у закуп као целина.
 
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица, која уплате депозит у висини од 10.000,00 динара за сваки пословни простор за који конкуришу, a која испуњавају услове из огласа.
 
Понуде се достављају искључиво поштом за сваки пословни простор појединачно, закључно са 20. 6. 2022. године, који је последњи дозвољени датум поштанске овере.
 
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
 
а) све податке о подносиоцу понуде, и то:
 
- за физичка лица – име и презиме, адреса пребивалишта, копија личне карте или очитана лична карта, јединствени матични број грађана и контакт телефон;
- за предузетнике – име и презиме, адреса пребивалишта, копија личне карте или очитана лична карта, јединствени матични број грађана, контакт телефон, назив радње, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, да све не буде старије од 30 (тридесет) дана, копија потврда по пореском идентификационом броју; копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун;
- за правна лица – назив и седиште, оригинални извод о регистрацији привредног субјекта, не старији од 30 (тридесет) дана, копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копија потврде – решења о додељеном пореском идентификационом броју, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном депонованих потписа, контакт телефон;
 
б) врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору;
 
ц) висину укупног износа закупнине коју понуђач нуди за закуп пословног простора на месечном нивоу, фиксно изражену у динарима;
 
ц) доказ о уплати депозита у висини од 10.000,00 динара;
 
д) назив пословне банке и број рачуна за враћање депозита.
 
Непотпуне, незатворене и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој је висина закупнине дата описно, неће се разматрати.
 
Полагање депозита врши се уплатом на рачун: 840-833804-55, сврха уплате – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, позив на број: 1590620229975, прималац: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, ул. Краља Милана 16, Београд.
 
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу: Министарство одбране – Управа за инфраструктуру, 11000 Београд, ул. Немањина 15, препорученом пошиљком, у затвореној коверти на којој је јасно назначено „понуда за закуп пословног простора” у Прегледу број______ (навести број Прегледа у коме се пословни простор налази: 1. или 2.), под редним бројем____(навести редни број пословног простора), са напоменом: „НЕ ОТВАРАЈ”.
 
 
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски, дана 28. 6. 2022. године, у 10 часова, у просторијама Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, ул. Милентија Поповића 23–25, Нови Београд.
 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
 
Комисија утврђује редослед важећих понуда.
 
Уколико на оглас пристигне једна понуда, она ће се узети у разматрање.
 
У случају да два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
 
Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.
 
Учеснике огласа Министарство одбране – Управа за инфраструктуру обавестиће писмено о избору најповољније понуде у року од осам дана од дана доношења одлуке надлежног органа о избору најповољнијег понуђача.
 
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом у року од осам дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор, сматраће се да је одустао од закупа, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
 
Најповољнији понуђач регулисаће међусобна права и обавезе са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије и Министарством одбране уговором у закупу на неодређено време.
 
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.
 
Све потребне информације поводом овог огласа могу се добити у Министарству одбране – Управи за инфраструктуру, за време трајања огласа, у времену од 10,00 до 14,00 часова од војних службеника Верице Ђошић и Маје Ранитовић на телефон: 011/6147-347, локал 210 и 211.