Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2022.

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку у циљу попуне 72.брСО72. бригада за специјалне операције
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем кандидата на селективну обуку у циљу попуне 72.брСО
 
 
I. УСЛОВИ КОНКУРСА
 
            За пријем кандидата на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције могу конкурисати професионални официри, подофицири и професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:
 
 
а) Општи услови:
 
 • да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
 • да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
 • да нису осуђивани.
 
б) Посебни услови:
 
 • да нису старији од 28 година;
 • да су он и чланови његове уже породице (брачни друг и деца) држављани Републике Србије;
 • да имају радно искуство у Војсци Србије од најмање две године;
 • да у току службе нису негативно оцењени;
 • да су психофизички здрави и способни за рад у јединицама 72. бригаде за специјалне операције, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем и провером физичких способности;
 • да испуњавају критеријуме безбедносне провере;
 • да су пливачи.
 
 
II. НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
 • кандидати подносе молбе за пријем на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције (ВП 8486 Панчево) преко своје матичне јединице – установе на којој су у служби;
 • уз молбу, кандидати обавезно прилажу: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству за њега и чланове његове уже породице, оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС, изјаву да жели да обавља падобранску службу, уверење о извршеној провери физичких способности са натуралним показатељима и мишљење команданта ранга батаљона или вишег старешине;
 • по пристизању молби и њихове анализе, кандидати који задовоље опште услове конкурса добиће позив преко претпостављене команде са тачним местом и временом јављања на проверу физичких способности, психолошку процену „хедоника” и лекарски преглед ради оцене здравствене способности;
 • кандидати који испуне опште и посебне услове, биће позвани на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције.
 
Конкурс је отворен до 31. маја 2022. године.