Министарство одбране Републике Србије
 
17.03.2022.

Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“На основу члана 3. став 2. Споразума о организовању наградног конкурса за ученике основних школа на тему „Наш војник, наш херој”, од 05.10.2021. године, Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписују
 
Конкурс  за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“
 
Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у даљем тексту приређивачи конкурса), у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“.
 
Право учешћа на Конкурсу
 
Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих  основних школа на територији Републике Србије, по узрасним групама – први и други циклус основног образовања и васпитања.
 
Категорије и услови учешћа на Конкурсу
 
Ученици основних школа припремају рад – креативно решење  на тему „Наши пилоти – чувари плавог неба“, која је одабрана поводом прославе јубилеја – 110 година Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, у једној од три категорије:
 
а) српски језик (литерарни рад - проза или поезија, до 2.500 карактера или до четири строфе);
б) ликовна култура (ликовни рад, техника по избору);
г) техника и технологија (видео-клип у трајању до три минута или макета).
 
У оквиру сваке категорије, радови се подносе у наведеним узрасним групама.
 
Креативно решење мора бити оригинално креиран рад.
 
Креиран рад не сме бити преузет са интернета. Напомињемо да се не сме кршити ауторско право, односно интелектуална својина или неко сродно право другог лица.
 
Учесник на Конкурс подноси само један рад, у категорији по сопственом избору.
 
На конкурсу не могу учествовати деца чланова комисија које ће вршити одабир победничких радова.
 
Предаја радова
 
Готове радове уз навођење категорије и узрасне групе  и уз личне податке (име и презиме, разред и одељење, место и назив школе коју похађа и контакт телефон) и обавезну сагласност родитеља или другог законског заступника детета да се подаци достављени приликом конкурисања користе за потребе реализације конкурса писану у слободној форми учесници достављају наставницима разредне, односно предметне наставе категорије у којој су радили.
 
Крајњи рок за достављање радова наставницима је 8.4.2022. године.
 
Наставници врше одабир најбољих радова. Након извршене селекције од стране наставника, школа све одабране радове својих ученика, истовремено, поштом или електронским путем, доставља надлежној школској управи, најкасније до 13.4.2022. године.
 
У складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18) родитељи, односно други законски заступници малолетног учесника, дају сагласност да се подаци малолетног учесника, достављени приликом конкурисања, користе за потребе реализације конкурса. Уколико се пријава достави без наведене сагласности, иста се неће разматрати.
 
Приређивачи Конкурса се обавезују да ће личне податке учесника користити искључиво за потребе овог конкурса.
 
Поступак селекције радова уређен је Правилима наградног конкурса „Наш војник, наш херој“ који је саставни део Споразума о организовању наградног конкурса за ученике основних школа на тему „Наши пилоти – чувари плавог неба“.
 
Радови се не враћају, а неблаговремени и са непотпуним подацима неће бити разматрани. Такође, сви радови који Централној комисији буду достављани ван дефинисане процедуре односно мимо школа и школских управа на чијој се територији школа коју учесник похађа налази, неће бити узимани у разматрање.
 
Проглашење победника
 
Свечано проглашење победника и уручење награда реализоваће се 5.5.2022. године.
 
Наградни фонд
 
Наградни фонд састоји се од следећих награда:
 
прво место – седмодневни боравак у објектима Министарства одбране и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију за победника и пратиоца и за наставника разредне односно предметне наставе победника са пратиоцем у категорији у којој је победник учествовао (Тара);
друго место – седмодневни боравак у објектима Министарства одбране и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију за победника и пратиоца и за наставника разредне односно предметне наставе победника са пратиоцем у категорији у којој је победник учествовао (Моровић)
треће место – књига.
 
Награде ће бити додељиване за победника у свакој од четири категорије у две узрасне групе и то:
- од првог до четвртог разреда и
- од петог до осмог разреда.
 
Имајући у виду да су учесници наградног конкурса малолетна лица, награде ће за њих примити родитељ, односно други законски заступник учесника.
 
Приређивачи Конкурса имају право да листу победника (име и презиме учесника и назив школе коју похађа) објаве на својим званичним интернет страницама са чиме су сагласни сви учесници Конкурса, њихови родитељи, односно други законски заступници.
 
За сва питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на адресу: utsv@mod.gov.rs или на број телефона: 011/32-03-055.