Министарство одбране Републике Србије
 
01.03.2022.

Обавештење о покретању процеса избора кандидата за учешће у мултинационалној операцији MINUSCA у Централноафричкој РепублициОбавештавају се заинтересовани кандидати да је отпочео процес избора за:
 
1. Мултинационалну операцију MINUSCA у Централноафричкој Републици на период од годину дана, са почетком ангажовања од новембра 2022. године, за дужности:
 
  • начелник Одељења за обуку у Команди мисије 1 дужност, општа специјалност, чин потпуковник;
  • референт у Групи за обуку у Команди сектора – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор;
  • војни посматрачи – 2 дужности, општа специјалност, чин капетан – мајор.
 
 
На основу члана 14. Правилника о критеријумима за избор и начину избора припадника Војске Србије који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености („Службени војни лист”, број 5/21) заинтересована лица детаљније информације о општим и посебним критеријумима за предметни процес избора могу добити у матичним јединицама.
 
Рок за пријаву заинтересованих кандидата је 11. 3. 2022. године.