Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2022.

Obaveštenje o pokretanju procesa izbora kandidata za učešće u multinacionalnoj operaciji MINUSCA u Centralnoafričkoj RepubliciObaveštavaju se zainteresovani kandidati da je otpočeo proces izbora za:
 
1. Multinacionalnu operaciju MINUSCA u Centralnoafričkoj Republici na period od godinu dana, sa početkom angažovanja od novembra 2022. godine, za dužnosti:
 
  • načelnik Odeljenja za obuku u Komandi misije 1 dužnost, opšta specijalnost, čin potpukovnik;
  • referent u Grupi za obuku u Komandi sektora – 1 dužnost, opšta specijalnost, čin kapetan – major;
  • vojni posmatrači – 2 dužnosti, opšta specijalnost, čin kapetan – major.
 
 
Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijumima za izbor i načinu izbora pripadnika Vojske Srbije koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti („Službeni vojni list”, broj 5/21) zainteresovana lica detaljnije informacije o opštim i posebnim kriterijumima za predmetni proces izbora mogu dobiti u matičnim jedinicama.
 
Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 11. 3. 2022. godine.