Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2022.

Оглас за продају отпадака од хране у ВП 2977 Београд
ВП 2977 БЕОГРАД

О Б Ј А В Љ У Ј Е
 
1. Продају отпадака од хране из ресторана на 51. СП „Копаоник”, у периоду од 15.02.2022. године до 15.02.2023. године, писаним надметањем. Прикупљање понуда за писано надметање ради продаје отпадака од хране вршиће се до 11 часова дана 10.02.2022. године.

Обавештења и услови надметања могу се добити сваког радног дана од објављивања огласа, од 10 до 14 часова у Војној пошти 2977 Београд, улица Генерала Павла Јуришића Штурма бр 33, Београд.

Телефон за информације је 011/3603-146.