Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2022.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane u VP 2977 BeogradOglas za prodaju otpadaka od hrane u VP 2977 Beograd

VP 2977 BEOGRAD

O B J A V Lj U J E
 
1. Prodaju otpadaka od hrane iz restorana na 51. SP „Kopaonik”, u periodu od 15.02.2022. godine do 15.02.2023. godine, pisanim nadmetanjem. Prikupljanje ponuda za pisano nadmetanje radi prodaje otpadaka od hrane vršiće se do 11 časova dana 10.02.2022. godine.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se dobiti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa, od 10 do 14 časova u Vojnoj pošti 2977 Beograd, ulica Generala Pavla Jurišića Šturma br 33, Beograd.

Telefon za informacije je 011/3603-146.