Министарство одбране Републике Србије
 
17.12.2021.

Друга сесија семинара о родној равноправности у сектору безбедностиМинистарство одбране и Канцеларија UN WOMEN у Србији реализовали су другу тродневну едукативно-информативну сесију под називом „Родна равноправност у сектору безбедности", од 15. до 17. децембра на Златибору.

Циљ сесије био је да се тема родне равноправности приближи што већем броју припадника Министарства одбране и Војске Србије, првенствено кроз приказ општег правног оквира који чине Резолуција СБ УН 1325 и пратеће резолуције, као и национални закони, стратегије и акциони планови из ове области. Тежиште рада било је усмерено на сагледавање институционалног и нормативног оквира којим се обезбеђује повећана заступљеност, укљученост и одлучивање жена у свим процесима који се тичу очувања мира и безбедности и развијања механизама превенције, ради повећања безбедности жена у миру, конфликту и постконфликтном опоравку друштва у кризним и ванредним ситуацијама.

Друга сесија одржана на Златибору, наставак је прве, која је реализована у Аранђеловцу од 1. до 3. децембра. Учесницима обе сесије представљени су узроци и појавни облици дискриминације жена, инструменти и механизми за њено спречавање, као и основни појмови у вези са родно заснованим насиљем и заштитом против њега.

Нове обавезе Министарства одбране, проистекле из недавно усвојеног Закона о родној равноправности и Стратегије родне равноправности од 2021. до 2030. године, створиле су потребу да кроз овакав вид обуке буде обезбеђено унапређење знања и подизање свести о родној равноправности и процесима у овој области.

Министарство одбране политику једнаких могућности и родну равноправност спроводи као један од стратешких циљева, тежећи што бољим резулататима и стандардима, а уважавајући потребе система одбране, потенцијал жена које улазе у систем, специфичности наслеђеног стања, као и искуства и примере добре праксе развијених земаља и земаља региона.

У протеклим годинама Министарство одбране и Војска Србије интегрисали су родну перспективу у све сегменте система одбране. За војнички позив дуго је важило да је био „резервисан" за мушкарце и као такав представаљао је изазов девојкама и женама, посебно у ратним ситуацијама. Данас, као резултат конкретних мера и активности, створени су услови и да жене, својим потенцијалима, дају пун допринос одбрани земље од савремених безбедносних изазова, ризика и претњи.

Важно је напоменути и да је лидерско ангажовање Министарства одбране и Војске Србије у изради и спровођењу Националног акционог плана (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН – „Жене, мир и безбедност" у Републици Србије омогућило развијање механизама за спровођење родних политика и идентификовање и спречавање родне дискриминације.
photoФОТОГАЛЕРИЈА