Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.12.2021.

Druga sesija seminara o rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednostiMinistarstvo odbrane i Kancelarija UN WOMEN u Srbiji realizovali su drugu trodnevnu edukativno-informativnu sesiju pod nazivom „Rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti", od 15. do 17. decembra na Zlatiboru.

Cilj sesije bio je da se tema rodne ravnopravnosti približi što većem broju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, prvenstveno kroz prikaz opšteg pravnog okvira koji čine Rezolucija SB UN 1325 i prateće rezolucije, kao i nacionalni zakoni, strategije i akcioni planovi iz ove oblasti. Težište rada bilo je usmereno na sagledavanje institucionalnog i normativnog okvira kojim se obezbeđuje povećana zastupljenost, uključenost i odlučivanje žena u svim procesima koji se tiču očuvanja mira i bezbednosti i razvijanja mehanizama prevencije, radi povećanja bezbednosti žena u miru, konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva u kriznim i vanrednim situacijama.

Druga sesija održana na Zlatiboru, nastavak je prve, koja je realizovana u Aranđelovcu od 1. do 3. decembra. Učesnicima obe sesije predstavljeni su uzroci i pojavni oblici diskriminacije žena, instrumenti i mehanizmi za njeno sprečavanje, kao i osnovni pojmovi u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem i zaštitom protiv njega.

Nove obaveze Ministarstva odbrane, proistekle iz nedavno usvojenog Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Strategije rodne ravnopravnosti od 2021. do 2030. godine, stvorile su potrebu da kroz ovakav vid obuke bude obezbeđeno unapređenje znanja i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i procesima u ovoj oblasti.

Ministarstvo odbrane politiku jednakih mogućnosti i rodnu ravnopravnost sprovodi kao jedan od strateških ciljeva, težeći što boljim rezulatatima i standardima, a uvažavajući potrebe sistema odbrane, potencijal žena koje ulaze u sistem, specifičnosti nasleđenog stanja, kao i iskustva i primere dobre prakse razvijenih zemalja i zemalja regiona.

U proteklim godinama Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije integrisali su rodnu perspektivu u sve segmente sistema odbrane. Za vojnički poziv dugo je važilo da je bio „rezervisan" za muškarce i kao takav predstavaljao je izazov devojkama i ženama, posebno u ratnim situacijama. Danas, kao rezultat konkretnih mera i aktivnosti, stvoreni su uslovi i da žene, svojim potencijalima, daju pun doprinos odbrani zemlje od savremenih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Važno je napomenuti i da je lidersko angažovanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u izradi i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – „Žene, mir i bezbednost" u Republici Srbije omogućilo razvijanje mehanizama za sprovođenje rodnih politika i identifikovanje i sprečavanje rodne diskriminacije.
photoFOTOGALERIJA