Министарство одбране Републике Србије
 
15.12.2021.

Оглас за продају отпадака хране у ВП 4137 НишНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр. 29/14, 09/17, 34/18, 19/20 и 35/21) и Одлуке команданта ВП 4137 Ниш број 8886-2 од 09.12.2021. године o оглашавању, начину продаје и уговарања продаје отпадака од хране, молимо Вас да за потребе ВП 4137 Ниш, објавите оглас следеће садржине:
 
ВП 4137 НИШ ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДАКА ОД ХРАНЕ ИЗ КАСАРНЕ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“ У НИШУ ЗА 2022. ГОДИНУ.
 
Продаја отпадака од хране вршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом у ВП 4137 Ниш, објекат бр.18, канцеларија бр.3, касарна „Мија Станимировић“, ул.Јадранска бб, Насеље Доњи Комрен, Ниш дана 29.12.2021. године, са почетком у 11.00 часова.
Месечна количина отпадака од хране је од 150-180 кг.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 09.00 до 14.00 часова у ВП 4137 Ниш.
 
Лице за контакт: капетан Драган Стефановић, ЦЛ Весна Мишкулин телефон: 018/508-125.