Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.12.2021.

Oglas za prodaju otpadaka hrane u VP 4137 NišNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS (SVL br. 29/14, 09/17, 34/18, 19/20 i 35/21) i Odluke komandanta VP 4137 Niš broj 8886-2 od 09.12.2021. godine o oglašavanju, načinu prodaje i ugovaranja prodaje otpadaka od hrane, molimo Vas da za potrebe VP 4137 Niš, objavite oglas sledeće sadržine:
 
VP 4137 NIŠ OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU OTPADAKA OD HRANE IZ KASARNE „MIJA STANIMIROVIĆ“ U NIŠU ZA 2022. GODINU.
 
Prodaja otpadaka od hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u VP 4137 Niš, objekat br.18, kancelarija br.3, kasarna „Mija Stanimirović“, ul.Jadranska bb, Naselje Donji Komren, Niš dana 29.12.2021. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Mesečna količina otpadaka od hrane je od 150-180 kg.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u VP 4137 Niš.
 
Lice za kontakt: kapetan Dragan Stefanović, CL Vesna Miškulin telefon: 018/508-125.