Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kontakt osobe u Ministarstvu odbrane za saradnju sa civilnim društvomKontakt osobe u Ministarstvu odbrane za saradnju sa civilnim društvom su: