Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kontakt osobe u Ministarstvu odbrane za saradnju sa civilnim društvomKontakt osobe u Ministarstvu odbrane za saradnju sa civilnim društvom su:
 • vojni službenik Jovana Ervaćanin
  Uprava za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane
  e-pošta: jovana.ervacanin@mod.gov.rs,
  telefon: 011/3203-434;
   
 • vojni službenik Snežana Dunić
  Uprava za infrastrukturu Sektora za materijalne resurse
  e-pošta: zlatko.stojmenovic@mod.gov.rs (sa naznakom za imenovano lice),
  telefon: 060/3396-266;
   
 • vojni službenik Ivana Stamenković
  Uprava za organizaciju Sektora za ljudske resurse
  e-pošta: organizacija@mod.gov.rs (sa naznakom za imenovano lice),
  telefon: 011/3201-628;
   
 • vojni službenik Dragana Kulić
  Uprava za obaveze odbrane Sektora za ljudske resurse
  e-pošta: dragana.kulic@mod.gov.rs,
  telefon: 011/3201-015;
   
 • vojni službenik Mladen Marković
  Univerzitet odbrane
  e-pošta: mladen.markovic@va.mod.gov.rs,
  telefon: 065-8610-990.