Министарство одбране Републике Србије
 
26.03.2021.

Оглас за продају писаним јавним надметањем расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:         
ФАП 1314 РАДИОНИЦА,
ТАМ 150 Т11, 
ТАМ 110 Т7,
ТАМ 4500,
ФАП 2226,                     
ТАМ 5000 Д СА НАДГРАДЊОМ,

Специјална м/в:   
ГАЗ 66,
УРАЛ 375 Е ДИЗАЛИЦА,
ЗИЛ 130 СА АГРЕГАТОМ,
ПИНЦГАУЕР,
ЗИЛ 131 СА АГРЕГАТОМ,
УАЗ-452,

Oстала ПС:    
ПРИКОЛИЦА РМС, ПРИКОЛИЦА СПЕЦИЈАЛНА,
ПОЛУПРИКОЛИЦА НПП-30,  
ПОЛУПРИКОЛИЦА 5Л-94,
ПРЕСА ДВОСТУБНА ЗА ЦЕЂЕЊЕ РУБЉА,
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ТУНЕЛСКА,
КЛИМА  КОМОРА,
ТРАКА ПОДИЗНА УТОВАРНА ЗА ПРЉАВ ВЕШ,
ЗАСТАВА КОМБИБУС РИВАЛ,
ПОЛУПРИКОЛИЦА РАП.
                                 
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна „Церовац“ Крагујевац,  касарна „Алваџиница“ Чачак,  касарна „Милан Благојевић“ Крагујевац, Вaздухопловни завод „Мома Станојловић“ Батајница, касарна „Аеродром“ Панчево, касарна „Југовићево“ Нови Сад, Војни аеродром „Лађевци“ Краљево, ВМА Београд, касарна „Кумодраж“ Београд, касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“ Зуце, касарна „Силос“ Зрењанин и Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ Батајница.
 
Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се 12.04., 13.04. и 14.04.2021. године, на локацијама размештаја расходованих покретних ствари, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.
 
Писано јавно надметање одржаће се  15.04.2021. године са почетком у 10,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.
 
Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  МО РС РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 04/2021''.
 
Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  29.03.2021. године до 14.04.2021. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 15.04.2021. године, до 09,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30.
 
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене расходованих покретних ствари које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд, у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 15.04.2021. године, до 09,50 часова.
 
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433,011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.