Министарство одбране Републике Србије
 
02.03.2021.

Оглас за продају отпадака од хране на аеродрому БатајницаНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр.29/14 и важећих измена) и Одлуке команданта ВП 9858 Батајница бр. 03-2-4/4071-2 од 26.02.2021. године, ВП 9858 БАТАЈНИЦА ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДАКА ОД ХРАНЕ ИЗ РЕСТОРАНА НА ВОЈНОМ АЕРОДРОМУ „ПУКОВНИК-ПИЛОТ МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ“ У БАТАЈНИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2021. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ.
 
Продаја отпадака од хране вршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом у просторијама војног ресторана на а.Батајница, дана 10.03.2021. године, са почетком у 10.00 часова.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 07.00 до 15.00 часова у Војној пошти 9858 Батајница, ул. пуковника Миленка Павловића бб, војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ у Батајници, објекат КН 132, канцеларија групе за општу логистику.
 
Лице за контакт: поручник Милош Станковић, телефон: 011/3016-016 и 064/3252-351.