Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.03.2021.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane na aerodromu BatajnicaNa osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br.29/14 i važećih izmena) i Odluke komandanta VP 9858 Batajnica br. 03-2-4/4071-2 od 26.02.2021. godine, VP 9858 BATAJNICA OBJAVLjUJE OGLAS ZA PRODAJU OTPADAKA OD HRANE IZ RESTORANA NA VOJNOM AERODROMU „PUKOVNIK-PILOT MILENKO PAVLOVIĆ“ U BATAJNICI ZA PERIOD OD 01.04.2021. DO 31.03.2022. GODINE.
 
Prodaja otpadaka od hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom u prostorijama vojnog restorana na a.Batajnica, dana 10.03.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vremenu od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ul. pukovnika Milenka Pavlovića bb, vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, objekat KN 132, kancelarija grupe za opštu logistiku.
 
Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon: 011/3016-016 i 064/3252-351.