Министарство одбране Републике Србије
 
06.10.2020.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:         ФАП 1314 РАДИОНИЦА, ТАМ 150 Т11,  ТАМ 110 Т7, ЗАСТАВА 80.10, 
                              ЗАСТАВА 80.12 АД СА НАДГРАДЊОМ, ТАМ 5000 Д СА НАДГРАДЊОМ,                        
Специјална м/в:   ГАЗ 66, ВОЛВО Н74х2/46, УРАЛ 375 Е ДИЗАЛИЦА, КОПАЧ КН-251,
                              ЗИЛ 130 СА АГРЕГАТОМ, ЗИЛ 131 СА АГРЕГАТОМ, ГРЕЈДЕР МГ-145 Х, 
                              ТАМ 150 Т11 ВОЈНИЧКИ КЛУБ, УАЗ-452,
Oстала ПС:  АУТОБУС ИКАРБУС, ПРИКОЛИЦА РМС, ПОЛУПРИКОЛИЦА РАП, ПРИКОЛИЦА СПЕЦИЈАЛНА УНК-М, ПЛУГ СМХ 7А, ПРЕСА ДВОСТУБНА ЗА ЦЕЂЕЊЕ РУБЉА, МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ТУНЕЛСКА, ТРАКА ПОДИЗНА УТОВАРНА ЗА ПРЉАВ ВЕШ, КЛИМА  КОМОРА ВКИ, КЛИМА КОМОРА ВК II, КЛИМА КОМОРА АГРЕ, ПРАХ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ПОЛУПРИКОЛИЦА НПП-30.
                                 
               Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна „Церовац“ Крагујевац, касарна „Алваџиница“ Чачак,  касарна „Милан Благојевић“ Крагујевац, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“ Батајница, касарна „Аеродром“ Панчево, касарна „Растко Немањић“ Панчево, Војни аеродором „Лађевци“ Краљево, ВТИ Београд, ВМА Београд, касарна „Кумодраж“ Београд, касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“ Зуце, касарна  „Кнежевац“ Београд, касарна „Генерал Јован Мишковић“ Београд и Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ Батајница.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се 23.10., 26.10. и 27.10.2020. године,   на локацијама размештаја расходованих покретних ствари, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.
 
Писано јавно надметање одржаће се  28.10.2020. године са почетком у 10,00 часова, у  ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.
 
Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  МО РС РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 10/2020''.
 
Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  12.10.2020. године до 27.10.2020. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 28.10.2010. године, до 09,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30.
 
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене расходованих покретних ствари које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд, у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство   ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 28.10.2020. године, до 09,50 часова.
 
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433,  011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.