Министарство одбране Републике Србије
 
30.07.2020.

Војна пошта 5033 Ниш оглашава продају расходованих покретних ствари непосредном погодбомВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
  • УТОМОБИЛ ЛАДА КАРАВАН 1300 санитет, ………………………………………......1 ком
  • АУТОМОБИЛ LADA NIVA 1600............................................................................................1 ком
  • НАДОГРАДЊА РАДНА КАБИНА СА М/В..........................................................................2 ком
Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна и физичка лица која до 26.08.2020. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122213/20, сврха уплате: „Трошкови надметања  03/20 у ВП 5033 Ниш“.
               
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 26.08.2020.године, након чега се може преузети документација за надметање.

Разгледање средстава у ВП 5033 Ниш је могуће 24.08. и 25.08.2020. године од 09,00 до 13,00 ч и 26.08.2020. године од 07,30 дo 09,00 ч, а разгледање средства у ВП 4652 Краљево (касарна "Јован Курсула") дана 24.08. и 25.08.2020. године од 09,00 до 13,00 часова, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Непосредна погодба одржаће се 26.08.2020. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  ВП 5033 Ниш, Булевар Николе Тесле, бб.

За учешће на непосредној погодби потребно је уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.