Министарство одбране Републике Србије
 
16.03.2020.

Оглас за продају отпадака од хране на аеродрому у Батајници
На основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14 и Одлуке команданта војне поште 9858 Батајница бр. 03-2-4/4250 -2 од 02.03.2020.године, ВП 9858 Батајница објављује оглас за продају отпадака од  хране из ресторана на  војном аеродрому „Пуковник пилот Миленко Павловић“ У Батајници за период од  01.04.2020. до 31.03.2021. године.

Продаја отпадака  од  хране вршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом у просторијама војног  ресторана на аеродрому Батајница  17.03.2020. године са почетком у 10 часова.

Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 07.00 до 15. 00 часова у Војној пошти 9858 Батајница, улица пуковника Миленка Павловића бб, војни аеродром „Пуковник пилот Миленко Павловић“ у  Батајници, објекат КН132, канцеларија групе за општу логистику.

Лице за контакт: поручник Милош Станковић, телефон 011/3016-016 и 066/8716 -091.