Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.03.2020.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane na aerodromu u Batajnici
Na osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i Odluke komandanta vojne pošte 9858 Batajnica br. 03-2-4/4250 -2 od 02.03.2020.godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas za prodaju otpadaka od  hrane iz restorana na  vojnom aerodromu „Pukovnik pilot Milenko Pavlović“ U Batajnici za period od  01.04.2020. do 31.03.2021. godine.

Prodaja otpadaka  od  hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama vojnog  restorana na aerodromu Batajnica  17.03.2020. godine sa početkom u 10 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 07.00 do 15. 00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, vojni aerodrom „Pukovnik pilot Milenko Pavlović“ u  Batajnici, objekat KN132, kancelarija grupe za opštu logistiku.

Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon 011/3016-016 i 066/8716 -091.