Министарство одбране Републике Србије
 
13.11.2019.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        ФАП 1314, ТАМ 75 Т5, ЗАСТАВА 83.10, ТАМ 5000 Д, ТАМ 5000 ДВ,
                             ТАМ 130 Т11,  ТАМ 110 Т10;                    
Специјална м/в: ЗИЛ 130, ФАП 1314 РАДИОНИЦА, УТОВАРИВАЧ УЛТ 150,
                            УТОВАРИВАЧ УЛТ 160, ФАП 1921 ТЕГЉАЧ, ГАЗ 66, ВАЉАК ДВВ-11,
                            УРАЛ 375 Е ДИЗАЛИЦА,  ЗИЛ 157 К, ДОЗЕР ТГ-220;
Oстала ПС:        АУТОБУС ИКАРБУС, ПРИКОЛИЦА РМС, ПРИКОЛИЦА РВЗ-1А,
                            ЧИСТАЧ СНЕГА РОЛБА ВИКИНГ, ЧИСТАЧ СНЕГА ФСМ 501

Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна „Алваџиница“ Чачак, касарма „Бубањ Поток“ Београд, касарна „Радомир Путник“ Крагујевац, касарна „Милан Благојевић“ Крагујевац, касарна „Церовац“ Крагујевац, касарна „Генерал Живојин Павловић“ Смедеревска Паланка, касарна „Југовићево“ Нови Сад, касарна „Церски Јунаци“ Шабац, Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ Батајница, касарна  „Стевица Јовановић“ Панчево, полигон „Никинци“.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:

29.11.2019. године, у касарни ''Алваџиница'' Чачак, касарни „Војвода Радомир Путник“ Крагујевац, касарни „Милан Благојевић“ Крагујевац и касарни „Церовац“ у времену од 10,00 до 14,00 часова;

02.12. и 03.12.2019. године, у касарни ''Генерал Живојин Павловић'' Смедеревска Паланка, касарни ''Стевица Јовановић'' Панчево, касарни ''Југовићево'' Нови Сад, касарни ''Церски јунаци'' Шабац, касарни ''Бубањ Поток'' Београд, Војном аеродрому „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ Батајница и полигону ''Никинци'',  у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  04.12.2019. године са почетком у 10,00 часова, у  ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 12/2019''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  18.11.2019. године до 03.12.2019. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 04.12.2019. године, до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 04.12.2019. године, до 09,50 часова.

Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433, 011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.