Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.11.2019.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:        FAP 1314, TAM 75 T5, ZASTAVA 83.10, TAM 5000 D, TAM 5000 DV,
                             TAM 130 T11,  TAM 110 T10;                    
Specijalna m/v: ZIL 130, FAP 1314 RADIONICA, UTOVARIVAČ ULT 150,
                            UTOVARIVAČ ULT 160, FAP 1921 TEGLjAČ, GAZ 66, VALjAK DVV-11,
                            URAL 375 E DIZALICA,  ZIL 157 K, DOZER TG-220;
Ostala PS:        AUTOBUS IKARBUS, PRIKOLICA RMS, PRIKOLICA RVZ-1A,
                            ČISTAČ SNEGA ROLBA VIKING, ČISTAČ SNEGA FSM 501

Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna „Alvadžinica“ Čačak, kasarma „Bubanj Potok“ Beograd, kasarna „Radomir Putnik“ Kragujevac, kasarna „Milan Blagojević“ Kragujevac, kasarna „Cerovac“ Kragujevac, kasarna „General Živojin Pavlović“ Smederevska Palanka, kasarna „Jugovićevo“ Novi Sad, kasarna „Cerski Junaci“ Šabac, Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica, kasarna  „Stevica Jovanović“ Pančevo, poligon „Nikinci“.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se po sledećem:

29.11.2019. godine, u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ Kragujevac, kasarni „Milan Blagojević“ Kragujevac i kasarni „Cerovac“ u vremenu od 10,00 do 14,00 časova;

02.12. i 03.12.2019. godine, u kasarni &39;&39;General Živojin Pavlović&39;&39; Smederevska Palanka, kasarni &39;&39;Stevica Jovanović&39;&39; Pančevo, kasarni &39;&39;Jugovićevo&39;&39; Novi Sad, kasarni &39;&39;Cerski junaci&39;&39; Šabac, kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, Vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica i poligonu &39;&39;Nikinci&39;&39;,  u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se  04.12.2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u  VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 12/2019&39;&39;.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  18.11.2019. godine do 03.12.2019. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 04.12.2019. godine, do 09,00 časova.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd  i to u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 04.12.2019. godine, do 09,50 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433, 011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.