Министарство одбране Републике Србије
 

Регистар овлашћених лица за заштиту података о личности и овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступу информацијама од јавног значајаЛица одређена за заштиту података о личности:

Милица Тубић
тел. 011/3203-181
е-пошта: milica.tubic@mod.gov.rs


Лица овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
 
Ивана Нововић Петровић
Секретаријат Министарства одбране Правна управа
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-287
е-пошта: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Тијана Апостоловић
Секретаријат Министарства одбране Правна управа
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-230
е-пошта: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Далибор Петровић
Сектор за материјалне ресурсе – Војнотехнички институт Жарково
Ратка Ресановића 1, 11000 Београд
тел. + 381 11  2051-466
 
Никола Миловановић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
ТРЗ НХ „Ђурђе Димитријевић - Ђура”
Поштански фах 159, 34000 Крагујевац
тел. + 381 34  335-095,  лок.317
 
Жуња Степановић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Управа за општу логистику
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  3201-183
 
Марија Марковић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Дирекција за услуге стандарда
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  3201-218
 
Зденка Бенац
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Управа за инфраструктуру
Немањина 15, 11000 Београд
тел. +38164 8329-101
 
Сања Шегрт
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Управа за инфраструктуру
Немањина 15, 11000 Београд
тел. +38164 152 14 14
 
Биљана Шикл Јовановић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
 Управа за набавке и продају
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  2059-193
 
Јелена Косовац
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
 Управа за набавке и продају
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  2059-143
 
Радомир Поповић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Управа за одбрамбене технологије
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  2059-205
 
Ангелина Ружојчић
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Управа за одбрамбене технологије
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11  2059-162
 
Војислав Гавриловић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
 Управа за међународну војну сарадњу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3203-483
 
Мирјана Матић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
 Управа за међународну војну сарадњу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3203-503
 
Теодора  Павловић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
Управа за стратегијско планирање
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3203-451
 
Маша Зелен
Сектор за политику одбране Министарства одбране
Управа за стратегијско планирање
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3203-588
 
Ирис Бјелица Влајић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
Канцеларија за управљање пројектима
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3203-320
 
Љубица Бабић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
Канцеларија за управљање пројектима
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.  + 381 11 3201-203
 
Марина Илић
Сектор за политику одбране Министарства одбране
Војни архив
Ратка Ресановића број 1, 11000 Београд
тел.  + 381 11 2051-609
 
Марко Јовановић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за кадрове
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-607
 
Драгана Милошевић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за кадрове
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-236
 
Денис Татомир
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за обавезе одбране
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-750
 
Димитрије Добријевић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за обавезе одбране
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-554
 
Татјана Јурић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-540
 
Весна Балтић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-788
 
Владан Виларет, потпоручник
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-572
 
Ивана Стаменковић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за организацију
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-628
 
Ивана Димитријевић
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Управа за организацију
Немањина 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-612
 
Ана Станковић
Сектор за буџет и финансије Министарства одбране
Управа за буџет
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-536

Миљана Стаматовић
Сектор за буџет и финансије Министарства одбране
Управа за буџет
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-581
 
Александра Радевић, капетан прве класе
Генералштаб Војске Србије – Управа за људске ресурсе (Ј-1)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-311
 
Горан Лакићевић, капетан прве класе
Генералштаб Војске Србије – Управа за људске ресурсе (Ј-1)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3006-320
 
Владимир Аврамовић, мајор
Генералштаб Војске Србије – Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3074-256
 
Предраг Богдановић, потпоручник
Генералштаб Војске Србије – Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3074-486
 
Предраг Вељовић, потпуковник
Генералштаб Војске Србије – Оперативна управа (Ј-3)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-131
 
Боро Гордић, потпуковник
Генералштаб Војске Србије – Оперативна управа (Ј-3)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-828
 
Божидар Станишић, потпуковник
Генералштаб Војске Србије –Управа за логистику (Ј-4)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-383
 
Самир Гусинац, поручник
Генералштаб Војске Србије – Централна логистичка база
Мије Ковачевића 5, 11000 Београд
тел. + 381 3205-093
 
Игор Главаш
Генералштаб Војске Србије – Технички опитни центар
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3401 - 065
 
Драгана Јовановић, капетан прве класе
Генералштаб Војске Србије –Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3632-052
 
Мирјана Кулић
Генералштаб Војске Србије – Команда Бригаде везе
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 3603-914
 
Љубомир Обрадовић, потпуковник
Генералштаб Војске Србије – Одељење за финансије (Ј-8)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-869
 
Ненад Стојановић, потпуковник
Генералштаб Војске Србије – Одељење за финансије (Ј-8)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-534
 
Бојанa Драча
Генералштаб Војске Србије – Управа Војне полиције
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-584
 
Слађан Антић, капетан
Генералштаб Војске Србије – Управа Војне полиције
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел. + 381 11 2063-584
 
Пантелија Божић, мајор
Команда за обуку
Гардиска бб, 11000 Београд
тел. + 381 11 2064-660
 
Гордана Јокић
Команда за обуку
Гардиска бб, 11000 Београд
тел. + 381 11 2064-665
 
Небојша Бојовић, потпуковник
Команда Копнене војске- Одељење за људске ресурсе (Л-1)
Трг краља Александра бб, 18000 Ниш
тел. + 381 18 555-987
 
Горан Павловић, мајор
Команда Копнене војске- Одељење за људске ресурсе (Л-1)
Трг краља Александра бб, 18000 Ниш
тел. + 381 18 555-268

Данко Врцељ, капетан прве класе
Команда 1. бригаде  Копнене војске- Одсек за људске ресурсе (Б-1)
Дунавска број 33, 21000 Нови Сад
тел. + 381 21 4835- 494
 
Никола Митровић, капетан прве класе
Команда 3. бригаде  Копнене војске- Одсек за људске ресурсе (Б-1)
Чегарска бб, 18000 Ниш
тел. + 381 18 555-536
 
Мирослава Пешић, капетан
Команда 49. логистичког батаљона 4. бригаде  Копнене војске
Краљевића Марка број 2, 17000 Врање
тел. + 381 17 414 102  лок. 198
 
Јелена Новаковић, капетан прве класе
Команда Ратног ваздухопловства и против-ваздухопловне одбране
Главна 1, 11080 Београд
тел. + 381 11 3074-015
 
Иван Ђокић, поручник
Команда Ратног ваздухопловства и против-ваздухопловне одбране
Главна 1, 11080 Београд
тел. + 381 11 3074-334
 
Зоран  Сокић, поручник
Команда 204. ваздухопловне бригаде
Пуковника Миленка Павловића бб, 11000 Београд
тел. + 381 11 3106  209
 
Обрен Голо, поручник
Команда 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства
Рашка 2, 11000 Београд
тел. + 381 11 3053-709
 
Вељко Поробић
ВЗ „Мома Станојловић”
Пуковника Миленка Павловића бб, 11000 Београд
тел. + 381 11 3106  067
 
Ненад Димитрић, капетан прве класе
Одред Војне полиције специјалне намене ''Кобре''
Михаила Аврамовића 30, 11000 Београд
тел. + 381 11 3603-581
 
Милена Марковић, капетан прве класе
Команда Гарде
Јована Мариновића бб
тел. +381 11 2064 382
 
Милош Димић, потпоручник
Команда Логистичког батаљона Гарде
Михаила Аврамовића бб,  Касарна ''Васа Чарапић''
тел. +381 11 3959-199
 
Миодраг Митић, поручник
Команда 72. Бригаде за специјалне операције
Јабучки пут бб, 26000 Панчево
Тел. +381 13 326 448
 
Давор Савић, потпуковник
Команда 63. падобранске бригаде
63 падобранске бригаде бб, 18000 Ниш
Тел: +381 18 508-351
 
Борис Бујаковић, мајор
Команда 63. падобранске бригаде
63 падобранске бригаде бб, 18000 Ниш
Тел: +381 18 508-395
 
Марио Станковић, потпуковник
Војнобезбедносна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-021
 
Небојша Ловрић, потпуковник
Војнобезбедносна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-039
 
мр Мирјана Јовановић
Војнообавештајна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-126
 
Божана Вучетић
Војнообавештајна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-319
 
Дамир Ристановић, потпуковник
Инспекторат одбране
Гардијска 7, 11000 Београд
тел. + 381 11 2064-690
 
Санда Ковачевић Шварц
Инспекторат одбране
Гардијска 7, 11000 Београд
тел. + 381 11 2064-786
 
Татјана Канкараш
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Крунска 13, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-549
 
Јелена Крстић
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Крунска 13, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-199
 
Катарина Цветков
Управа за односе са јавношћу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3203-386
 
Зорица Ерцеговац
Управа за односе са јавношћу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел. + 381 11 3201-757
 
Александра Шћекић
Управа за односе са јавношћу
Браће Југовића број 19, 11000 Београд
тел. + 381 11 3243-573
 
Јован Королија
Управа за војно здравство Министарства одбране
Црнотравска 17, 11000 Београд
тел. + 381 60 7327 584
 
Мирјана Дупор
Управа за војно здравство Министарства одбране
Црнотравска 17, 11000 Београд
тел. + 381 11 3609-543
 
Вида Степановић Јоксимовић
Управа за војно здравство Министарства одбране
Сектор за опште и заједничке послове ВМА
Црнотравска 17, 11000 Београд
тел. + 381 11 266 11 22, лок. 31-756
 
Соња Игњатовић
Управа за војно здравство Министарства одбране
Центар војномедицинских установа Београд
Пастерова 5,11000 Београд
тел. + 381 11 3203-565
 
Рада Врачар
Управа за војно здравство Министарства одбране
Војна болница Нови Сад
Трг владике Николаја, 21000 Петроварадин
тел. + 381 21 4835-371
 
Зоран Станковић, капетан прве класе
Управа за војно здравство Министарства одбране
 Војна болница Ниш
Булевар др Зoрана Ђинђића бб, 18000 Ниш
тел. + 381 18 508-841
 
Тања Младеновић
Универзитет одбране – Војна академија
Павла Јуришића Штурма 1, 11000 Београд
тел. + 381 11 3603-378
 
Александар Бјелић
Универзитет одбране – Медицински факултет ВМА
Црнотравска 17, 11000 Београд
тел. + 381 11 3608-886
 
Милорад Јокић, потпуковник
Војно правобранилаштво
Тимочка  бр. 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3205-749
 
Бранко Степић, потпуковник
Војно правобранилаштво
Тимочка бр. 15, 11000 Београд
тел. + 381 11 3205-744