Министарство одбране Републике Србије
 

Регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 1. Лица одређена за заштиту података о личности
 2. Лица овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
  • Љиљана Сантрач
   Секретаријат Министарства одбране Правна управа
   Бирчанинова 5, 11000 Београд
   тел.:+ 381 11 3203-239
   e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
  • Александар Хинић
   Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
   Немањина 15, 11000 Београд
   тел.:+ 381 11 3201-985
  • Бранко Мићовић
   Сектор за материјалне ресурсе –Управа за набавке и продају
   Немањина 15, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 2059-026
  • Јелена Косовац
   Сектор за материјалне ресурсе –Управа за набавке и продају
   Немањина 15, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 2059-143
  • Невена Томић
   Сектор за материјалне ресурсе –Управа за инфраструктуру
   Немањина 15, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 2059-228
  • Марина Дуњић
   Сектор за политику одбране –Управа за стратегијско планирање
   Бирчанинова 5, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3203-588
  • Војислав Гавриловић
   Сектор за политику одбране –Управа за међународну војну сарадњу
   Бирчанинова 5, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3203-483
  • Санда Марјановић
   Сектор за људске ресурсе –Управа за кадрове
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: +381 11 3201-984
  • Христина Цекиновић
   Сектор за људске ресурсе –Управа за традицију, стандард и ветеране
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: +381 11 3201-338
  • Жељка Грубач
   Сектор за цивилну одбрану и припреме одбране –Управа за обавезе одбране
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: +381 11 3201-613
  • Предраг Вељовић, потпуковник
   Генералштаб Војске Србије –Управа за оперативне послове (Ј-3)
   Незнаног јунака 38, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 2061-131
  • Предраг Николић, мајор
   Команда Копнене Војске
   Трг краља Александра бб, 18000 Ниш
   тел.: + 381 18 555-987
  • Јелена Новаковић, поручник
   Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране
   Главна 1, 11080 Београд
   тел.: + 381 11 3074-334
  • Марио Станковић,потпуковник
   Војнобезбедносна агенција
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3203-228
  • Небојша Ловрић, потпуковник
   Војнобезбедносна агенција
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: +381 11 3201-845
  • мр Мирјана Јовановић
   Војнообавештајна агенција
   Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3201-126
  • Санда Ковачевић Шварц
   Инспекторат одбране
   Гардиска 7, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 2064-786
  • Јелена Марјановић
   Управа за односе са јавношћу
   Бирчанинова 5, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3203-231
  • Татјана Канкараш
   Фонд за социјално осигурање војних осигураника
   Крунска 13, 11000 Београд
   тел.: + 381 11 3203-549
  • Ивана Нововић Петровић
   Управа за војно здравство
   Црнотравска 17, 11000 Београд
   тел.: + 381 113608-186
  • Тања Младеновић
   Универзитет одбране
   Палва Јуришића Штурма 1, 11000 Београд
   тел.: + 381 113603-378
 3. Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности