Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kontakt osobe za saradnju sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 1. Lica određena za zaštitu podataka o ličnosti
 
 • Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
   
  Ivana Novović Petrović
  Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3203-287
   e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
   
  Tijana Apostolović
  Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3203-230
  e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
   
  Vesna Krnetić
  Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-979
  e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
   
  Dalibor Petrović
  Sektor za materijalne resurse – Vojnotehnički institut Žarkovo
  Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  2051-466
   
  Nikola Milovanović
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  TRZ NH „Đurđe Dimitrijević - Đura”
  Poštanski fah 159, 34000 Kragujevac
  tel.: + 381 34  335-095,  lok.317
   
  Žunja Stepanović
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za opštu logistiku
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  3201-183
   
  Marija Marković
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Direkcija za usluge standarda
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  3201-218
   
  Zdenka Benac
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za infrastrukturu
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: +38164 8329-101
   
  Sanja Šegrt
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za infrastrukturu
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: +38164 152 14 14
   
  Biljana Šikl Jovanović
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za nabavke i prodaju
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  2059-193
   
  Jelena Kosovac
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
   Uprava za nabavke i prodaju
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  2059-143
   
  Radomir Popović
  Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za odbrambene tehnologije
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11  2059-205
   
  Vojislav Gavrilović
  Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
   Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.:  + 381 11 3203-483
   
  Teodora  Pavlović
  Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
  Uprava za strategijsko planiranje
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.:  + 381 11 3203-451
   
  Natalija Radivojević
  Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
  Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.:  + 381 11 3203-235
   
  Marko Jovanović
  Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za kadrove
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-546
   
  Denis Tatomir
  Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za obaveze odbrane
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-750
   
  Tatjana Jurić
  Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za tradiciju, standard i veterane
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-540
   
  Tanja Lazarević
  Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
  Uprava za organizaciju
  Nemanjina 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-628
   
  Milan Lepojević, major
  Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane
  Uprava za budžet
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-762
   
  Slavica Vujičić
  Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane
   Računovodstveni centar
  Gardiska  7 , 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2064-616
   
  Aleksandra Radević, kapetan
  Generalštab Vojske Srbije – Uprava za ljudske resurse (J-1)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-311
   
  Vladimir Avramović, kapetan prve klase
  Generalštab Vojske Srbije – Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-256
   
  Predrag Bogdanović, potporučnik
  Generalštab Vojske Srbije – Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3074-486
   
  Predrag Veljović, potpukovnik
  Generalštab Vojske Srbije – Operativna uprava (J-3)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-131
   
  Boro Gordić, potpukovnik
  Generalštab Vojske Srbije – Operativna uprava (J-3)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-828
   
  Božidar Stanišić, major
  Generalštab Vojske Srbije –Uprava za logistiku (J-4)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-383
   
  Samir Gusinac, poručnik
  Generalštab Vojske Srbije – Centralna logistička baza
  Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 3205-093
   
  Igor Glavaš
  Generalštab Vojske Srbije – Tehnički opitni centar
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3401 - 065
   
  Dragana Jovanović, kapetan prve klase
  Generalštab Vojske Srbije –Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6)
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3632-052
   
  Mirjana Kulić
  Generalštab Vojske Srbije – Komanda Brigade veze
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3603-914
   
  Bojana Drača
  Generalštab Vojske Srbije – Uprava Vojne policije
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-584
   
  Slađan Antić, poručnik
  Generalštab Vojske Srbije – Uprava Vojne policije
  Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2063-584
   
  Pantelija Božić, major
  Komanda za obuku
  Gardiska bb, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2064-660
   
  Nebojša Bojović, major
  Komanda Kopnene vojske
  Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
  tel.: + 381 18 555-987
   
  Goran Pavlović, kapetan prve klase
  Komanda Kopnene vojske
  Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
  tel.: + 381 18 555-268
   
  Danko Vrcelj, kapetan prve klase
  Komanda 1. brigade  Kopnene vojske
  Dunavska broj 33, 21000 Novi Sad
  tel.: + 381 21 4835 494
   
  Goran Lakićević, kapetan prve klase
  Komanda 2. brigade  Kopnene vojske
  4. crnogorska bb, 36000 Kraljevo
  tel.: + 381 36 308 546
   
  Nikola Mitrović, kapetan
  Komanda 3. brigade  Kopnene vojske
  Čegarska bb, 18000 Niš
  tel.: + 381 18 555-536
   
  Miroslava Pešić, kapetan
  Komanda 49. logističkog bataljona 4. brigade  Kopnene vojske
  Kraljevića Marka broj 2, 17000 Vranje
  tel.: + 381 17 414 102  lol. 198
   
  Jelena Novaković, kapetan prve klase
  Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane
  Glavna 1, 11080 Beograd
  tel.: + 381 11 3074-334
   
  Zoran  Sokić, poručnik
  Komanda 204. vazduhoplovne brigade
  Pukovnika Milenka Pavlovića bb
  tel.: + 381 11 3106  209
   
  Veljko Porobić
  VZ „Moma Stanojlović”
  Pukovnika Milenka Pavlovića bb
  tel.: + 381 11 3106  067
   
  Milena Marković, kapetan
  Komanda Garde
  Jovana Marinovića bb
  tel.: +381 11 2064 382
   
  Stefan Bačkonja, potporučnik
  Komanda Logističkog bataljona Garde
  Mihaila Avramovića  bb
  tel.: +381 11 6959 199
   
  Miodrag Mitić, potporučnik
  Komanda 72. Brigade za specijalne operacije
  Jabučki put bb
  Tel.: +381 13 326 448
   
  Mario Stanković, potpukovnik
  Vojnobezbednosna agencija
  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-021
   
  Nebojša Lovrić, potpukovnik
  Vojnobezbednosna agencija
  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-039
   
  mr Mirjana Jovanović
  Vojnoobaveštajna agencija
  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-126
   
  Božana Vučetić
  Vojnoobaveštajna agencija
  Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-319
   
  Damir Ristanović, major
  Inspektorat odbrane
  Gardijska 7, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2064-690
   
  Sanda Kovačević Švarc
  Inspektorat odbrane
  Gardijska 7, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2064-786
   
  Katarina Cvetkov
  Uprava za odnose sa javnošću
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3203-386
   
  Zorica Ercegovac
  Vojna štamparija
  Birčaninova 5, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3201-757
   
  Tatjana Kankaraš
  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
  Krunska 13, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3203-549
   
  Marko Lazić
  Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
  Krunska 13, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 2244-306
   
  Jovan Korolija
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
  Crnotravska 17, 11000 Beograd
  tel.: + 381 60 7327 584
   
  Mirjana Dupor
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
  Crnotravska 17, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3609-543
   
  Vida Stepanović Joksimović
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
  Sektor za opšte i zajedničke poslove VMA
  Crnotravska 17, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 266 11 22, lok. 31-756
   
  Sonja Ignjatović
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
  Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd
  Pasterova 5,11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3203-565
   
  Rada Vračar
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
  Vojna bolnica Novi Sad
  Trg vladike Nikolaja, 21000 Petrovaradin
  tel.: + 381 21 4835-371
   
  Zoran Stanković, kapetan prve klase
  Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
   Vojna bolnica Niš
  Bulevar dr Zorana Đinđića bb, 18000 Niš
  tel.: + 381 18 508-841
   
  Tanja Mladenović
  Univerzitet odbrane – Vojna akademija
  Pavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3603-378
   
  Aleksandra Šćekić
  Univerzitet odbrane – Medicinski fakultet VMA
  Crnotravska 17, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3608-886
   
  Nemanja Milić, potpukovnik
  Vojno pravobranilaštvo
  Timočka  br. 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3205-702
   
  Zdravko Sekulić
  Vojno pravobranilaštvo
  Timočka br. 15, 11000 Beograd
  tel.: + 381 11 3205-703