Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Registar Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  1. Lica određena za zaštitu podataka o ličnosti
 
  • Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
 
Ivana Novović Petrović
Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-287
 e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Tijana Apostolović
Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-230
e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Vesna Krnetić
Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-979
e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Dalibor Petrović
Sektor za materijalne resurse – Vojnotehnički institut Žarkovo
Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2051-466
 
Nikola Milovanović
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
TRZ NH „Đurđe Dimitrijević - Đura”
Poštanski fah 159, 34000 Kragujevac
tel.: + 381 34  335-095,  lok.317
 
Žunja Stepanović
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
Uprava za opštu logistiku
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  3201-183
 
Marija Marković
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
Direkcija za usluge standarda
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  3201-218
 
Zdenka Benac
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
Uprava za infrastrukturu
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: +38164 8329-101
 
Sanja Šegrt
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
 Uprava za infrastrukturu
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: +38164 152 14 14
 
Biljana Šikl Jovanović
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
 Uprava za nabavke i prodaju
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2059-193
 
Jelena Kosovac
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
 Uprava za nabavke i prodaju
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2059-143
 
Radomir Popović
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
Uprava za odbrambene tehnologije
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2059-205
 
Vojislav Gavrilović
Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
 Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.:  + 381 11 3203-483
 
Teodora  Korolija
Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
Uprava za strategijsko planiranje
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.:  + 381 11 3203-451
 
Natalija Radivojević
Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane
Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.:  + 381 11 3203-235
 
Ljudmila Vukadinović
Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
Odeljenje za zajedničke poslove
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-607
 
Nataša Andrić
Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane
Odeljenje za zajedničke poslove
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-608
 
Milan Lepojević, major
Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane
Uprava za budžet
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-762
 
Slavica Vujičić
Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane
 Računovodstveni centar
Gardiska  7 , 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2064-616
 
Aleksandra Radević, kapetan
Generalštab Vojske Srbije – Uprava za ljudske resurse (J-1)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-311
 
Vladimir Avramović, kapetan prve klase
Generalštab Vojske Srbije – Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-256
 
Predrag Bogdanović, potporučnik
Generalštab Vojske Srbije – Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3074-486
 
Predrag Veljović, potpukovnik
Generalštab Vojske Srbije – Operativna uprava (J-3)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-131
 
Boro Gordić, potpukovnik
Generalštab Vojske Srbije – Operativna uprava (J-3)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-828
 
Božidar Stanišić, major
Generalštab Vojske Srbije –Uprava za logistiku (J-4)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-383
 
Samir Gusinac, poručnik
Generalštab Vojske Srbije – Centralna logistička baza
Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 3205-093
Igor Glavaš
Generalštab Vojske Srbije – Tehnički opitni centar
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3401 - 065
 
Dragana Jovanović, kapetan prve klase
Generalštab Vojske Srbije –Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3632-052
 
Mirjana Kulić
Generalštab Vojske Srbije – Komanda Brigade veze
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3603-914
 
Bojana Drača
Generalštab Vojske Srbije – Uprava Vojne policije
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-584
 
Slađan Antić, poručnik
Generalštab Vojske Srbije – Uprava Vojne policije
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2063-584
 
Pantelija Božić, major
Komanda za obuku
Gardiska bb, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2064-660
 
Nebojša Bojović, major
Komanda Kopnene vojske
Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
tel.: + 381 18 555-987
 
Goran Pavlović, kapetan prve klase
Komanda Kopnene vojske
Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
tel.: + 381 18 555-268
 
Danko Vrcelj, kapetan prve klase
Komanda 1. brigade  Kopnene vojske
Dunavska broj 33, 21000 Novi Sad
tel.: + 381 21 4835 494
 
Goran Lakićević, kapetan prve klase
Komanda 2. brigade  Kopnene vojske
4. crnogorska bb, 36000 Kraljevo
tel.: + 381 36 308 546
 
Nikola Mitrović, kapetan
Komanda 3. brigade  Kopnene vojske
Čegarska bb, 18000 Niš
tel.: + 381 18 555-536
 
Miroslava Pešić, kapetan
Komanda 49. logističkog bataljona 4. brigade  Kopnene vojske
Kraljevića Marka broj 2, 17000 Vranje
tel.: + 381 17 414 102  lol. 198
 
Jelena Novaković, kapetan prve klase
Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane
Glavna 1, 11080 Beograd
tel.: + 381 11 3074-334
 
Zoran  Sokić, poručnik
Komanda 204. vazduhoplovne brigade
Pukovnika Milenka Pavlovića bb
tel.: + 381 11 3106  209
 
Veljko Porobić
VZ „Moma Stanojlović”
Pukovnika Milenka Pavlovića bb
tel.: + 381 11 3106  067
 
Milena Marković, kapetan
Komanda Garde
Jovana Marinovića bb
tel.: +381 11 2064 382
 
Stefan Bačkonja, potporučnik
Komanda Logističkog bataljona Garde
Mihaila Avramovića  bb
tel.: +381 11 6959 199
 
Miodrag Mitić, potporučnik
Komanda 72. Brigade za specijalne operacije
Jabučki put bb
Tel.: +381 13 326 448
 
Mario Stanković, potpukovnik
Vojnobezbednosna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-021
 
Nebojša Lovrić, potpukovnik
Vojnobezbednosna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-039
 
mr Mirjana Jovanović
Vojnoobaveštajna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-126
 
Božana Vučetić
Vojnoobaveštajna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-319
 
Damir Ristanović, major
Inspektorat odbrane
Gardijska 7, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2064-690
 
Sanda Kovačević Švarc
Inspektorat odbrane
Gardijska 7, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2064-786
 
Katarina Cvetkov
Uprava za odnose sa javnošću
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-386
 
Zorica Ercegovac
Vojna štamparija
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-757
 
Tatjana Kankaraš
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
Krunska 13, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-549
 
Marko Lazić
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
Krunska 13, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2244-306
 
Jovan Korolija
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel.: + 381 60 7327 584
 
Mirjana Dupor
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3609-543
 
Vida Stepanović Joksimović
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
Sektor za opšte i zajedničke poslove VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 266 11 22, lok. 31-756
Sonja Ignjatović
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd
Pasterova 5,11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-565
 
Rada Vračar
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
Vojna bolnica Novi Sad
Trg vladike Nikolaja, 21000 Petrovaradin
tel.: + 381 21 4835-371
 
Zoran Stanković, kapetan prve klase
Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane
 Vojna bolnica Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića bb, 18000 Niš
tel.: + 381 18 508-841
 
Tanja Mladenović
Univerzitet odbrane – Vojna akademija
Pavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3603-378
 
Aleksandra Šćekić
Univerzitet odbrane – Medicinski fakultet VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3608-886
 
Tomislav Karamarković, potpukovnik
Vojno pravobranilaštvo
Timočka  15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3205-702
 
Zdravko Sekulić
Vojno pravobranilaštvo
Timočka  15 , 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3205-703