Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Registar Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 1. Lica određena za zaštitu podataka o ličnosti
 2. Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
  • Ljiljana Santrač
   Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
   Birčaninova 5, 11000 Beograd
   tel.:+ 381 11 3203-239
   e-mail: pravna.uprava@mod.gov.rs
  • Aleksandar Hinić
   Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
   Nemanjina 15, 11000 Beograd
   tel.:+ 381 11 3201-985
  • Branko Mićović
   Sektor za materijalne resurse –Uprava za nabavke i prodaju
   Nemanjina 15, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 2059-026
  • Jelena Kosovac
   Sektor za materijalne resurse –Uprava za nabavke i prodaju
   Nemanjina 15, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 2059-143
  • Nevena Tomić
   Sektor za materijalne resurse –Uprava za infrastrukturu
   Nemanjina 15, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 2059-228
  • Marina Dunjić
   Sektor za politiku odbrane –Uprava za strategijsko planiranje
   Birčaninova 5, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3203-588
  • Vojislav Gavrilović
   Sektor za politiku odbrane –Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
   Birčaninova 5, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3203-483
  • Sanda Marjanović
   Sektor za ljudske resurse –Uprava za kadrove
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: +381 11 3201-984
  • Hristina Cekinović
   Sektor za ljudske resurse –Uprava za tradiciju, standard i veterane
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: +381 11 3201-338
  • Željka Grubač
   Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane –Uprava za obaveze odbrane
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: +381 11 3201-613
  • Predrag Veljović, potpukovnik
   Generalštab Vojske Srbije –Uprava za operativne poslove (J-3)
   Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 2061-131
  • Predrag Nikolić, major
   Komanda Kopnene Vojske
   Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
   tel.: + 381 18 555-987
  • Jelena Novaković, poručnik
   Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
   Glavna 1, 11080 Beograd
   tel.: + 381 11 3074-334
  • Mario Stanković,potpukovnik
   Vojnobezbednosna agencija
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3203-228
  • Nebojša Lovrić, potpukovnik
   Vojnobezbednosna agencija
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: +381 11 3201-845
  • mr Mirjana Jovanović
   Vojnoobaveštajna agencija
   Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3201-126
  • Sanda Kovačević Švarc
   Inspektorat odbrane
   Gardiska 7, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 2064-786
  • Jelena Marjanović
   Uprava za odnose sa javnošću
   Birčaninova 5, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3203-231
  • Tatjana Kankaraš
   Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
   Krunska 13, 11000 Beograd
   tel.: + 381 11 3203-549
  • Ivana Novović Petrović
   Uprava za vojno zdravstvo
   Crnotravska 17, 11000 Beograd
   tel.: + 381 113608-186
  • Tanja Mladenović
   Univerzitet odbrane
   Palva Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd
   tel.: + 381 113603-378
 3. Centralni registar Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti