Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2019.

Саопштење
Војни синдикат Србије поново износи неистине на рачун Министарства одбране, паушално и без навођења конкретних података.
 
Ни један узбуњивач у Министарству одбране није смењен. Министарство одбране потпуно спроводи Закон о заштити узбуњивача од првог дана његовог ступања на снагу. Приликом покретања свих процедура за решавање кадровских питања, било да се ради о унапређењу или постављењу на ново радно место, узима се у обзир и чињеница да ли конкретно лице има статус узбуњивача.
 
Указујемо и на чињеницу да предлоге за кадровске промене које покрећу надлежне старешине у Министарству одбране и Војсци Србије прво разматра Савет за управљање људским ресурсима који чине најодговорније старешине и руководиоци у МО и ВС. Савет након разматрања кадровских питања доноси закључак и предлаже министру одбране даље поступање у сваком конкретном случају, па су потпуно неосноване и нетачне тврдње да је министар одбране сменио официра „узбуњивача“.