Министарство одбране Републике Србије
 
21.08.2019.

Оглас за продају дрвне масе у објекту "Добановци"ВП 2287 БЕОГРАД,
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају дрвне масе (дрвна маса од које се не може обезбедити обла грађа, дрвна маса од које се не могу обезбедити трупци за прераду и дрвна маса која се не категорише као огревно дрво од 1. до 3. класе) ВП 2287 Београд.
 
Услови за спровођење надметања могу се добити у ВП 2287 Београд до 20.09.2019. године или телефоном.
 
На писаном јавном надметању без присуства потенцијалних купаца могу учествовати сва заинтересована физичка и правна лица.
 
У разматрање ће се узети само омоти са писаним понудама које се приме у ВП 2287 Београд, најкасније до 12,00 часова 25.09.2019. године.
 
Омоти понуда морају бити запечаћени са назнаком ПОНУДА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ДРВНЕ МАСЕ – НЕ ОТВАРАЈ, као и контакт телефон.  Предаја се врши непосредно у канцеларији општих послова ВП 2287 Београд или поштом. На полеђини коверте мора се написати тачна адреса и број телефона понуђача.
 
Отварање коверти са писаним понудама ће бити реализовано дана 25.09.2019. године, у 14,00 часова у ВП 2289 Београд, без присуства потенцијалних купаца.
 
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијих понуђача је 02.10.2019. године.
 
Адреса: ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд
Контакт телефони/fax: 011/2064-387, 011/3005-214.