Министарство одбране Републике Србије
 
10.07.2019.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        ФАП 1314, ТАМ 75 Т5, ЗАСТАВА 83.10, ТАМ 5000 Д, ТАМ 5000 ДВ,
                                ТАМ 130 Т11,  ТАМ 110 Т10;                    
Специјална м/в:  ЗИЛ 130,  ЗИЛ 131 БВ,  ФАП 1314 РАДИОНИЦА, УТОВАРИВАЧ УЛТ 150,
                                УТОВАРИВАЧ УЛТ 160, ФАП 1921 ТЕГЉАЧ, ФАП 1314 ЦИСТЕРНА  ЗА
                                ГОРИВО, ГАЗ 66, ВАЉАК ДВВ-11, ФАП 1314 САМОИСТОВАРИВАЧ,     
                                УРАЛ 375 Д;
Путничка м/в:     ЈУГО ФЛОРИДА;                                 
Oстала ПС:           АУТОБУС ИКАРБУС, ПОЛУПРИКОЛИЦА ГОРИЦА НПП-30,
                                БРУСИЛИЦА РАВНА СА МАГНЕТОМ, МАШИНА ДЕКЕЛ, МАКАЗЕ ЗА
                                СЕЧЕЊЕ ЛИМА 0-5 мм, МОТОР ДИЗЕЛ СА БРОДА ''КОЗАРА'', КАБИНА
                                НАБАЦНА КН-30.
                   
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак, касарна ''Генерал Живојин Павловић'' Смедеревска Паланка, касарна ''Југовићево'' Нови Сад, касарна ''Милан Берић'' Нови Сад, полигон „Никинци“, касарна ''Церски јунаци'' Шабац, ВТИ Жарково, касарна ''Стевица Јовановић'' Панчево, касарна „Аердром“ Панчево, аеродром ''Батајница'', ВЗ „Мома Станојловић“ Батајница, касарна ''Радован Медић'' Батајница, касарна „Војвода Радомир Путник“ Крагујевац и касарна „Милан Благојевић“ Крагујевац.
Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:
  • 26.07.2019. године, у касарни ''Алваџиница'' Чачак, касарни „Војвода Радомир Путник“ Крагујевац и касарни „Милан Благојевић“ Крагујевац у времену од 10,00 до 14,00 часова;
  • 29.07. и 30.07.2019. године, у касарни ''Генерал Живојин Павловић'' Смедеревска Паланка, касарни ''Стевица Јовановић'' Панчево, касарни ''Аеродром'' Панчево, касарни ''Југовићево'' Нови Сад, касарни ''Милан Берић'' Нови Сад, касарни ''Церски јунаци'' Шабац, касарни ''Бубањ Поток'' Београд, аеродрому ''Батајница'', касарни ''Радован Медић'' Батајница, ВЗ ''Мома Станојловић'' Батајница,  ВТИ Жарково и полигону ''Никинци'',  у времену од 08,00 до 14,00 часова.
Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.
Писано јавно надметање одржаће се  31.07.2019. године са почетком у 10,00 часова, у ВП 2084 Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.
Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 07/2019''.
Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од 15.07.2019. године до 30.07.2019. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 31.07.2019. године, до 09,00 часова.
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 31.07.2019. године, до 09,50 часова.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433, 011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.