Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.07.2019.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:        FAP 1314, TAM 75 T5, ZASTAVA 83.10, TAM 5000 D, TAM 5000 DV,
                               TAM 130 T11,  TAM 110 T10;                    
Specijalna m/v:  ZIL 130,  ZIL 131 BV,  FAP 1314 RADIONICA, UTOVARIVAČ ULT 150,
                               UTOVARIVAČ ULT 160, FAP 1921 TEGLjAČ, FAP 1314 CISTERNA  ZA
                               GORIVO, GAZ 66, VALjAK DVV-11, FAP 1314 SAMOISTOVARIVAČ,     
                               URAL 375 D;
Putnička m/v:     JUGO FLORIDA;                                 
Ostala PS:           AUTOBUS IKARBUS, POLUPRIKOLICA GORICA NPP-30,
                              BRUSILICA RAVNA SA MAGNETOM, MAŠINA DEKEL, MAKAZE ZA
                              SEČENjE LIMA 0-5 mm, MOTOR DIZEL SA BRODA &39;&39;KOZARA&39;&39;, KABINA
                              NABACNA KN-30.
                   
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, kasarna &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, kasarna &39;&39;General Živojin Pavlović&39;&39; Smederevska Palanka, kasarna &39;&39;Jugovićevo&39;&39; Novi Sad, kasarna &39;&39;Milan Berić&39;&39; Novi Sad, poligon „Nikinci“, kasarna &39;&39;Cerski junaci&39;&39; Šabac, VTI Žarkovo, kasarna &39;&39;Stevica Jovanović&39;&39; Pančevo, kasarna „Aerdrom“ Pančevo, aerodrom &39;&39;Batajnica&39;&39;, VZ „Moma Stanojlović“ Batajnica, kasarna &39;&39;Radovan Medić&39;&39; Batajnica, kasarna „Vojvoda Radomir Putnik“ Kragujevac i kasarna „Milan Blagojević“ Kragujevac.
Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se po sledećem:
  • 26.07.2019. godine, u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ Kragujevac i kasarni „Milan Blagojević“ Kragujevac u vremenu od 10,00 do 14,00 časova;
  • 29.07. i 30.07.2019. godine, u kasarni &39;&39;General Živojin Pavlović&39;&39; Smederevska Palanka, kasarni &39;&39;Stevica Jovanović&39;&39; Pančevo, kasarni &39;&39;Aerodrom&39;&39; Pančevo, kasarni &39;&39;Jugovićevo&39;&39; Novi Sad, kasarni &39;&39;Milan Berić&39;&39; Novi Sad, kasarni &39;&39;Cerski junaci&39;&39; Šabac, kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, aerodromu &39;&39;Batajnica&39;&39;, kasarni &39;&39;Radovan Medić&39;&39; Batajnica, VZ &39;&39;Moma Stanojlović&39;&39; Batajnica,  VTI Žarkovo i poligonu &39;&39;Nikinci&39;&39;,  u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.
Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.
Pisano javno nadmetanje održaće se  31.07.2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084 Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.
Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 07/2019&39;&39;.
Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od 15.07.2019. godine do 30.07.2019. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 31.07.2019. godine, do 09,00 časova.
Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd  i to u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 31.07.2019. godine, do 09,50 časova.
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433, 011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.